מינהל תכנון והנדסה
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי והשיכון - דף הבית

 מינהל תכנון והנדסה 

מנהלת מינהל תכנון והנדסה  

שם: ליאורה זיידמן
כתובת: רחוב קלרמון גאנו 3, קריית הממשלה מזרח ירושלים, ת"ד 18110, ירושלים 9102001
טלפון: 02-5847334
פקס': 02-5847198
דוא"ל: LioraLz@moch.gov.il

 תחומי אחריות 

מינהל תכנון והנדסה הוא הזרוע המקצועית של המשרד. המינהל מכוון ומפעיל את התכנון והביצוע של שכונות למגורים בכל רחבי הארץ בהתאם ליעדי המשרד. ליווי בניית מבני ציבור והוסטלים והפעלתם; ליווי ובקרה הנדסית; קידום טכנולוגיות חדשות בתחום הבנייה; משמש כסמכות מקצועית עליונה לקביעת סטנדרטים של תכנון ובנייה בארץ.
קישורים רלוונטיים 

 בעלי תפקידים במינהל תכנון והנדסה 

שם מלאתפקידטלפוןדואר אלקטרוני   פקס' פרטים נוספים
ליאורה זיידמן מנהלת המינהל 02-5847334  דואר אלקטרוני 02-5847198  
אופירה אלחרר מנהלת לשכה 02-5847334  דואר אלקטרוני 02-5847198  
קרלוס דרינברג סגן מנהלת המינהל לתכנון ואדריכל ראשי 02-5847212  דואר אלקטרוני 02-5847073פתח
גדי מארק מנהל אגף בכיר (תקצוב ובקרה) 02-6291126  דואר אלקטרוני 02-6291190  
מיכל נאור-ורניק סגנית אדריכל ראשי ומנהלת תחום תכנון עירוני 02-5847209  דואר אלקטרוני 02-5847073  
גד סגל מנהל תחום מדידות 02-5847272  דואר אלקטרוני 02-5847182פתח
גילת לווינגר ראש תחום תכנון נוף 02-5847177  דואר אלקטרוני 02-5847176  
חיים ליברמן מנהל תחום כבישים, פיתוח וניקוז 02-5847056  דואר אלקטרוני 02-5847827  
רפי גולדשמידט מנהל תחום תכנון ובקרת מבנים 02-5847196  דואר אלקטרוני 02-5847176  
גבריאל וכטר ראש תחום מים וביוב 02-5847283  דואר אלקטרוני 02-5847073  
אליהו אבישר ראש תחום חשמל ותקשורת 02-5847226  דואר אלקטרוני 02-5847798  
עומרי מזרחי מנהל תחום ביסוס וקרקע 02-5847054  דואר אלקטרוני    
זהבה בר יוסף ממונה התקשרויות תכנון וניהול פרויקטים 02-5847627  דואר אלקטרוני 02-5847317  
טלי הירש-שרמן מנהלת תחום קוד הבנייה 02-5847175  דואר אלקטרוני 02-5847285