סיוע בדיור
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
סטטיסטיקה


הסיוע לזכאים חסרי דירה מתקציב המדינה כולל שלושה מסלולים:
  • משכנתאות ומענקים מותנים, כולל הלוואות מיוחדות לעידוד המגורים באזורי הפריפריה.
  • סיוע בשכר דירה בשוק החופשי לזכאים המתקיימים מקצבאות קיום או למשפחות הממצות כושר השתכרות לפי מבחן הכנסה וכן סיוע לעולים חדשים בקליטתם בארץ.
  • הקצאת שיכון ציבורי לזכאים במצוקה כלכלית ותפקודית. הקצאת דירות בשיכון הציבורי לזכאים נתונה בסמכות משרד הבינוי והשיכון.