משרד הבינוי והשיכון: החלטות ממשלהhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxהזנת RSS עבור הרשימה Gov_Decisions.Sun, 20 Apr 2014 23:31:00 GMT60he-ILמשרד הבינוי והשיכון: Gov_Decisions/_layouts/images/homepage.gifhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxאזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון - הארכת תוקף http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=531מספר החלטת ממשלה: 1521
תאריך פרסום: 28/03/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון - הארכת תוקף

מחליטים

1. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 888 מיום 13.11.2013 לקבוע כי החלטת הממשלה מס' 4192 מיום 29.1.2012 (להלן: החלטה 4192) בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, תמשיך לעמוד בתוקפה עד ליום 31.12.2014, או עד לקבלת החלטת ממשלה חדשה שעניינה קביעת אזורי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון, לפי המוקדם.

2. שיווק קרקע למגורים ביישובים אשר הוכרו כיישובים בעלי עדיפות לאומית על פי החלטה 4192, ביחס ליחידות דיור שהן מעבר ל- 1,200 יחידות דיור באותו ישוב, המשווקות החל ממועד החלטה זו ועד תום תוקף החלטה 4192 כאמור בסעיף 1 להחלטה זו, יהיה מותנה באישור אגף התקציבים במשרד האוצר.
ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.

הפניה: אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון - הארכת תוקף
]]>
Sun, 06 Apr 2014 13:28:52 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=531
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=530מספר החלטת ממשלה: 1374(חק/686)
תאריך פרסום: 26/02/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 של חה"כ ישראל אייכלר (פ/377)

מחליטים

בהתאם לסעיף 66 בתקנון לעבודת הממשלה – להתנגד להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 של ח"כ ישראל אייכלר (פ/377).
הפניה: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"ג-2013
]]>
Sun, 09 Mar 2014 16:10:33 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=530
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - הוצאה לפועל של החלטות של ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי חוק התכנון והבנייה), התשע"ג-2013http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=529מספר החלטת ממשלה: 1350(חק/674)
תאריך פרסום: 20/02/2014
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - הוצאה לפועל של החלטות של ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי חוק התכנון והבנייה), התשע"ג-2013 של חה"כ חנא סוייד ואחרים (פ/728)

מחליטים

בהתאם לסעיף 66 בתקנון לעבודת הממשלה – לתמוך בקריאה הטרומית בלבד בהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – הוצאה לפועל של החלטות של ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי חוק התכנון והבנייה), התשע"ג-2013 של ח"כ חנא סוייד ואחרים (פ/728) ובתנאי שהליכי החקיקה יקודמו בתיאום ובהסכמה עם משרד המשפטים ומשרד הפנים
הפניה: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - הוצאה לפועל של החלטות של ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי חוק התכנון והבנייה), התשע"ג-2013
]]>
Sun, 09 Mar 2014 15:51:34 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=529