משרד הבינוי: החלטות ממשלהhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxהזנת RSS עבור הרשימה Gov_Decisions.Thu, 03 Sep 2015 23:20:43 GMT60he-ILמשרד הבינוי: Gov_Decisions/_layouts/images/homepage.gifhttp://www.moch.gov.il//Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspxהכרזה על מתחמים מועדפים לדיור - ערר שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על סעיף 3(א) בהחלטת ועדת השריםhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=617מספר החלטת ממשלה: 230(דר/24)
תאריך פרסום: 13/07/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור - ערר שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על סעיף 3(א) בהחלטת ועדת השרים

מחליטים

לדחות את ערר שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על סעיף 3(א) בהחלטת ועדת השרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור מס' דר/3 מיום 8.6.2015.

בהתאם לסעיף 40(ד) בתקנון לעבודת הממשלה, ההחלטה הנ"ל תקבל באופן מידי תוקף של החלטת ממשלה.
הפניה: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור - ערר שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על סעיף 3(א) בהחלטת ועדת השרים
]]>
Tue, 04 Aug 2015 08:38:02 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=617
תכנית לתשתית לאומית - הפרדות מפלסיות - מועד משוער לביצוע - תת"ל 64http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=631מספר החלטת ממשלה: 133(דר/10)
תאריך פרסום: 25/06/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

תכנית לתשתית לאומית - הפרדות מפלסיות - מועד משוער לביצוע - תת"ל 64

מחליטים

מסבתוקף סמכות הממשלה לפי סעיפים 53 ו-76ג(9)(ב) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965, לאשר את התכנית לתשתית לאומית – הפרדות מפלסיות - מועד משוער לביצוע – תת"ל 64.
עיקרי התכנית והחומר הנלווה לה נמצאים במזכירות הממשלה.
הפניה: תכנית לתשתית לאומית - הפרדות מפלסיות - מועד משוער לביצוע - תת"ל 64
]]>
Thu, 20 Aug 2015 08:04:51 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=631
קידום הסוגיה האסטרטגית "דיור אסטרטגיה" כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=630מספר החלטת ממשלה: 149
תאריך פרסום: 28/06/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

קידום הסוגיה האסטרטגית "דיור אסטרטגיה" כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית

מחליטים

בהמשך להחלטת הממשלה מספר 5208 מיום 4.11.2012 בעניין "מיסוד ושיפור יכולות הממשלה בגיבוש וניהול אסטרטגיה כלכלית-חברתית" (להלן: החלטת הממשלה מספר 5208), ולהחלטת הממשלה לאמץ את הערכת המצב האסטרטגית הכלכלית-חברתית אשר הוצגה על-ידי ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה בפני הממשלה (להלן: הערכת המצב האסטרטגית), הכוללת את פירוט המגמות והמאפיינים המרכזיים בארץ ובעולם ואת הסוגיות האסטרטגיות וכיווני הפעולה אשר נועדו לתת מענה משמעותי למגמות והמאפיינים הללו, ועל-מנת לקדם מענה איכותי לצורכי דיור עתידיים של אוכלוסיית ישראל בעשורים הבאים:

יז. לקדם את יישום כיווני הפעולה באמצעות תכנית מתאר כמפורט להלן: להטיל על שר האוצר, בשיתוף שר הבינוי, להביא לאישור ועדת השרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור (קבינט הדיור) מתווה אסטרטגי לתחום הדיור ל-25 השנים הקרובות, שיכלול בין היתר התייחסות לביקושים העתידיים, פיזור גיאוגרפי, יעדי מחירים, מלאי תכנוני-אסטרטגי, היקף התחדשות עירונית נדרש וייעול שרשרת הייצור בתוך חצי שנה ממועד קבלת החלטה זו.

יח. להטיל על הצוות לניהול אסטרטגיה, שהוקם בהחלטת הממשלה מספר 5208 לדווח לממשלה או לוועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי), בהתאם לשיקול דעתו, על אודות התקדמות יישום תכנית המתאר.
הפניה: קידום הסוגיה האסטרטגית "דיור אסטרטגיה" כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית
]]>
Thu, 20 Aug 2015 07:58:55 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=630
תכנית מתאר ארצית לתשתית לאומית מחלף 85/784, מחלף 85/702 ודרך מס' 702 - תת"ל 17/א http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=633מספר החלטת ממשלה: 131(דר/8)
תאריך פרסום: 25/06/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

תכנית מתאר ארצית לתשתית לאומית מחלף 85/784, מחלף 85/702 ודרך מס' 702 - תת"ל 17/א

מחליטים

בתוקף סמכות הממשלה לפי סעיפים 53 ו- 76ג(9)(ב) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965, לאשר את התכנית לתשתית לאומית תת"ל 17/א'– מחלף 85/784, מחלף 85/702 ודרך מס' 702.
עיקרי התכנית והחומר הנלווה לה נמצאים במזכירות הממשלה.
הפניה: תכנית מתאר ארצית לתשתית לאומית מחלף 85/784, מחלף 85/702 ודרך מס' 702 - תת"ל 17/א
]]>
Thu, 20 Aug 2015 08:08:38 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=633
תכנית מתאר ארצית ליישובי עוטף עזה - תמ"א 1/35/א http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=634מספר החלטת ממשלה: 130(דר/7)
תאריך פרסום: 25/06/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

תכנית מתאר ארצית ליישובי עוטף עזה - תמ"א 1/35/א

מחליטים

בתוקף סמכות הממשלה לפי סעיף 53 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965, לאשר את תמ"א 35/ 1/ א – יישובי עוטף עזה.
עיקרי התכנית והחומר הנלווה לה נמצאים במזכירות הממשלה.
הפניה: תכנית מתאר ארצית ליישובי עוטף עזה - תמ"א 1/35/א
]]>
Thu, 20 Aug 2015 08:10:12 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=634
תכנית מתאר ארצית לאתר סילוק פסולת "חגל" - תמ"א 16/ב/1 http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=636מספר החלטת ממשלה: 128(דר/5)
תאריך פרסום: 20/08/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

תכנית מתאר ארצית לאתר סילוק פסולת "חגל" - תמ"א 16/ב/1

מחליטים

בתוקף סמכות הממשלה לפי סעיף 53 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965, לאשר את תמ"א 16/ ב/ 1 – תכנית מתאר ארצית לאתר סילוק פסולת מרכזי "חגל".
עיקרי התכנית והחומר הנלווה לה נמצאים במזכירות הממשלה.
הפניה: תכנית מתאר ארצית לאתר סילוק פסולת "חגל" - תמ"א 16/ב/1
]]>
Thu, 20 Aug 2015 08:13:33 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=636
תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת משולבת לייעוד שטחים נוספים לכרייה וחציבה למשק הבניה והסלילה ולהתוויית נחל איילון בסמוך למחצבת נשר רמלה - תמ"א 1/4/14 http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=637מספר החלטת ממשלה: 127(דר/4)
תאריך פרסום: 20/08/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת משולבת לייעוד שטחים נוספים לכרייה וחציבה למשק הבניה והסלילה ולהתוויית נחל איילון בסמוך למחצבת נשר רמלה - תמ"א 1/4/14

מחליטים

בתוקף סמכות הממשלה לפי סעיף 53 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965, לאשר את תמ"א 14/ 4/ 1 – תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת משולבת לייעוד שטחים נוספים לכרייה וחציבה למשק הבנייה והסלילה ולהתוויית נחל איילון בסמוך למחצבת נשר רמלה.
עיקרי התכנית והחומר הנלווה לה נמצאים במזכירות הממשלה.
הפניה: תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת משולבת לייעוד שטחים נוספים לכרייה וחציבה למשק הבניה והסלילה ולהתוויית נחל איילון בסמוך למחצבת נשר רמלה - תמ"א 1/4/14
]]>
Thu, 20 Aug 2015 08:14:52 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=637
התאמת מבנה ניהול הנדל"ן והתכנון בממשלה להתמודדות עם משבר הדיור - תיקון החלטת ממשלה http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=640מספר החלטת ממשלה: 111
תאריך פרסום: 20/08/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

התאמת מבנה ניהול הנדל"ן והתכנון בממשלה להתמודדות עם משבר הדיור - תיקון החלטת ממשלה

מחליטים

בהחלטת הממשלה מס' 16 מיום 19.5.2015, בסוף הפסקה הראשונה של סעיף א(1), לאחר המילים "בכפוף לאישור הכנסת", יבוא: "וזאת למעט סמכות שר הבינוי למנות נציג במועצת מקרקעי ישראל לפי סעיף 4א(א)(5) לחוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך-1960".

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
הפניה: התאמת מבנה ניהול הנדל"ן והתכנון בממשלה להתמודדות עם משבר הדיור - תיקון החלטת ממשלה
]]>
Thu, 20 Aug 2015 08:34:55 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=640
העברת סמכויות ושטח פעולה - חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=641מספר החלטת ממשלה: 78
תאריך פרסום: 20/08/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

העברת סמכויות ושטח פעולה - חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005

מחליטים

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 27 מיום 14.4.2013 בנושא "העברת סמכויות ושטח פעולה – חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005":
1. א. בהתאם לסמכות לפי סעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר משר הבינוי לשר החקלאות ופיתוח הכפר, החל מיום 1.7.2015, את הסמכויות הנתונות לו לפי חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 (להלן – "חוק יישום תכנית ההתנתקות").

ב. החלטה זו תובא לאישור הכנסת כנדרש בסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה.

2. א. בהתאם לסמכות לפי סעיף 31(ד) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר את שטח הפעולה: "טיפול במפונים בהתאם לחוק יישום תכנית ההתנתקות", ממשרד הבינוי למשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – משרד החקלאות).

ב. על פי סעיף 9(א)(11) ו-9(ב) לחוק הממשלה, התשס"א-2001, על העברת שטח הפעולה תימסר הודעה ליו"ר הכנסת, והיא תובא לידיעת הכנסת.

ג. ההחלטה לפי סעיף זה תיכנס לתוקף ביום 1.7.2015 או במועד קבלת אישור הכנסת להעברת הסמכויות כאמור בסעיף 1 לעיל, לפי המאוחר.

ד. היקף האמצעים העומדים לרשות שטח הפעולה, לרבות תקציבים, תקני כוח אדם, הסכמים עם יועצים ורכב, אשר יועבר ממשרד הבינוי למשרד החקלאות במועד העברת שטח הפעולה כאמור, ייקבע בתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר ומשרד הבינוי. בסמוך למועד העברת שטח הפעולה כאמור, יושלמו כל ההליכים הנדרשים להשלמת המעבר, וייקבעו המבנה הארגוני של יחידת תנופה ומצבת כוח האדם אשר תועבר למשרד החקלאות, וזאת בהסכמה עם משרד הבינוי ונציבות שירות המדינה.

ה. הממשלה רושמת לפניה כי יחידת תנופה תיסגר ביום 31.12.2015 וכי הוצג לעובדי תנופה מתווה לסגירת היחידה במועד זה. המתווה אושר ביום 18.3.2015 על-ידי משרד הבינוי, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, הממונה על השכר במשרד האוצר ונציבות שירות המדינה במטרה לזרז את הטיפול בנושא מפוני גוש קטיף וצפון השומרון ומתוך רצון לסיים את המשימות בתחום זה עד למועד סגירת היחידה. מובהר כי המתווה האמור אושר בכפוף לסגירת היחידה עד ליום 31.12.2015.
הפניה: העברת סמכויות ושטח פעולה - חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005
]]>
Thu, 20 Aug 2015 08:41:03 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=641
התאמת מבנה הנדל"ן והתכנון בממשלה להתמודדות עם משבר הדיור - המשך העברת סמכויות על-פי חוק משר הפנים לשר האוצר http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=642מספר החלטת ממשלה: 74
תאריך פרסום: 20/08/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

התאמת מבנה הנדל"ן והתכנון בממשלה להתמודדות עם משבר הדיור - המשך העברת סמכויות על-פי חוק משר הפנים לשר האוצר

מחליטים

בהמשך לסעיף ב' להחלטת הממשלה מס' 16 מיום 19.5.2015 ולהחלטת ועדת השרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור (קבינט הדיור) מספר דר/2 מיום 8.6.2015, ובהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר לשר האוצר את סמכויות שר הפנים שהוקנו לו בחוקים המפורטים להלן:

א. סמכויות שר הפנים לעניין סדרי דין בהתנגדות לתוכנית לפי חוק אוויר נקי, תשס"ח-2008 יועברו לשר האוצר, כפי שמופיע בסעיף 23.

ב. סמכויות שר הפנים לעניין תוכניות לבינוי ופינוי של אזורי השיקום לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ"ה-1965 יועברו לשר האוצר, כפי שמופיעים בפרק ג' סעיפים 33-27.

ג. סמכויות שר הפנים להחריג את תחולת חוק התכנון והבניה בחוק הנפט, תשי"ב-1952 יועברו לשר האוצר, כפי שמופיע בסעיף 47.

ד. סמכויות שר הפנים לאפשר סטייה מחוק התכנון והבניה לפי חוק הפיקוח על קידוחי מים, תשט"ו-1955 יועברו לשר האוצר, כפי שמופיע בסעיף 14.

ה. סמכויות שר הפנים להכרזת שטח לפי חוק רשות נאות מרפא, תשל"ג-1973 יועברו לשר האוצר, כפי שמופיע בסעיפים 17 ו-19.

ו. סמכויות שר הפנים לפי חוק החשמל, תשי"ד-1954 יועברו לשר האוצר למינוי נציג מקצועי בתכנון ובנייה במועצת מקצועות חשמל, סעיף 3(א)(5).

ז. סמכויות שר הפנים למינוי חבר בוועדה הפדגוגית בעל הכשרה בתכנון ובנייה לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג-2012 יועברו לשר האוצר, כפי שמופיע בסעיף 13(ב).

ח. סמכויות שר הפנים למינוי נציג לוועדה המייעצת למועצת הרשות לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997 יועברו לשר האוצר, כפי שמופיע בסעיף 16.
הפניה: התאמת מבנה הנדל"ן והתכנון בממשלה להתמודדות עם משבר הדיור - המשך העברת סמכויות על-פי חוק משר הפנים לשר האוצר
]]>
Thu, 20 Aug 2015 08:43:13 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=642
תכנית מתאר ארצית להוספת אשכול בתי סוהר מגידו - תמ"א 3/24 http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=635מספר החלטת ממשלה: 129(דר/6)
תאריך פרסום: 20/08/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

תכנית מתאר ארצית להוספת אשכול בתי סוהר מגידו - תמ"א 3/24

מחליטים

בתוקף סמכות הממשלה לפי סעיף 53 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965, לאשר את תמ"א 24/ 3 – הוספת אשכול בתי סוהר מגידו.
עיקרי התכנית והחומר הנלווה לה נמצאים במזכירות הממשלה.
הפניה: תכנית מתאר ארצית להוספת אשכול בתי סוהר מגידו - תמ"א 3/24
]]>
Thu, 20 Aug 2015 08:11:46 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=635
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"ה-2015 של חה"כ ישראל אייכלר (פ/86) http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=655מספר החלטת ממשלה: 194(חק/69)
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"ה-2015 של חה"כ ישראל אייכלר (פ/86)

מחליטים

בהתייחס להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"ה-2015 של ח"כ ישראל אייכלר (פ/68), לבקש מח"כ המציע להמתין להצעת חוק ממשלתית בנושא אשר תונח על שולחן הכנסת ולהצמיד את הצעתו להצעת החוק הממשלתית על כל תנאיה.
הפניה: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"ה-2015 של חה"כ ישראל אייכלר (פ/86)
]]>
Thu, 20 Aug 2015 12:28:56 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=655
הרחבת התכנית לדיור במחיר מופחת http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=654מספר החלטת ממשלה: 203(דר/13)
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

הרחבת התכנית לדיור במחיר מופחת

מחליטים

במטרה להתמודד עם משבר הדיור, ולסייע ברכישת דירה לזוגות צעירים חסרי דירה לנקוט בפעולות הבאות:

מחיר למשתכן

1. בהמשך להחלטת הממשלה 547(דר/13) מיום 14.7.2013, להנחות את יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל (להלן: המועצה) להביא לאישור המועצה הצעת החלטה ליישום תכנית מחיר למשתכן כמפורט להלן:

1.1 שיווק בשיטת מחיר למשתכן, בהתאם להחלטה זו, יבוצע בשנים 2017-2015.
1.2 ככלל, כלל המגרשים ישווקו במחיר למשתכן כאשר התחרות הינה על המחיר הסופי הנמוך ביותר למ"ר.
1.3 ככלל, כלל הדירות ישווקו בשיטה זו, המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין זה.
1.4 שיעור ההנחה ממחיר הקרקע בכל מכרז יעמוד על 10%- 60%, כאשר המועצה תקבע את הכללים לקביעת השומה. בכל מקרה שווי ההנחה לא יעלה על 250 אלש"ח. המועצה תקבע את שיעור ההנחה בכל אזור ואזור בהתאם לקריטריונים שלהלן:

1.4.1 ככל שערך הקרקע נמוך יותר ייקבע שיעור הנחה גבוה יותר.
1.4.2 הגדלת שיעור ההנחה ככל שיעלו מחירי הקרקע באזור.
1.4.3 המועצה תקבע את האפשרות למחיר מירבי למ"ר ביישובים בהם ערך קרקע מפותחת נמוך.
1.5 על אף האמור לעיל, המועצה תהיה רשאית לקבוע, במקרים חריגים, שיעורים שונים בשיווק ספציפי.
1.6 משרד הבינוי יקבע מפרט בנייה מחייב ליח"ד שישווקו במכרז לפי שיטת מחיר למשתכן.
1.7 מנגנוני הפיקוח והבקרה על המכרזים ייקבעו על ידי המועצה.
1.8 התבחינים לקביעת זכאות לרכישת זכויות ביחידת דיור מכוח החלטה זו יהיו:
1.8.1 חסר דיור לפי הגדרות משרד הבינוי
1.8.2 זוג או יחיד מעל גיל 35
1.8.3 במקרה של ריבוי מציעים, תיערך הגרלה
1.9 המועצה תבחן אפשרות להוספת כללים לשיווק לאגודות שיתופיות ו/או קבוצות רכישה.
1.10 לאחר שיווק של 20,000 יחידות דיור תבחן המועצה את הצלחת התכנית ותגיש המלצותיה לקבינט הדיור.
1.11 המועצה תהיה רשאית לקבוע כללים ותנאים נוספים לשיווק מכרזי קרקע במחיר למשתכן, ובכלל זה כללים להגדרת מספר יחידות דיור מינימליות לשיווק באופן זה.
הנחה לצמודי קרקע בפריפריה

2. להנחות את יו"ר המועצה להביא לאישור המועצה הצעת החלטה לעדכון ההנחות לבנייה צמודת קרקע ביישובי עדיפות לאומית המעדכנת את החלטת המועצה מס' 1274 מיום 23.4.2013 כמפורט להלן:

2.1 לאחר סעיף 2.א' יבוא סעיף 2.ב' כדלקמן: בהקצאת מקרקעין לבנייה למגורים בבנייה צמודת קרקע בבנייה עצמית ישולמו לרשות דמי חכירה מהוונים מופחתים כדלקמן:

יישובי עדיפות א' – 21% מערך הקרקע.
יישובי עדיפות ב' – 41% מערך הקרקע.

2.2 כלל המכרזים באזורי עדיפות א' ו-ב' ישווקו בשיטת "הרשמה והגרלה" לחסרי דיור בלבד ובלבד ששווי הקרקע ליחידת דיור איננו עולה על 500 אלש"ח. היה ובתקופת ההרשמה שנקבעה לא נרשמו רק חסרי דירה, יועמדו יתרת הדירות לתקופה נוספת אחת שלאחריה יתאפשר לשווק את הקרקע גם למשפרי דיור. על אף האמור בסעיף זה, רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי רשאים לשווק במכרז פומבי אם שוכנע הגוף המשווק כי היקף הביקוש נמוך ושיווק ההרשמה וההגרלה צפוי להיכשל.
הפניה: הרחבת התכנית לדיור במחיר מופחת
]]>
Thu, 20 Aug 2015 12:26:26 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=654
תכנית לעידוד תיעוש הבנייה http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=653מספר החלטת ממשלה: 204(דר/14)
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

תכנית לעידוד תיעוש הבנייה

מחליטים

1. למנות צוות בינמשרדי בראשות מנכ"ל משרד הבינוי, ובהשתתפות נציגי משרדי האוצר, הכלכלה וביטחון הפנים (להלן – הצוות), אשר יגבש תכנית כוללת שמטרתה עידוד תיעוש הבנייה ושיפור הפריון לעובד בענף הבנייה.

2. הצוות יציג את מסקנותיו לשר הבינוי, לשר האוצר, לשר הכלכלה ולשר לביטחון הפנים בתוך 30 יום, עם אפשרות להארכה ב-30 ימים נוספים. השרים יביאו את המסקנות לאישור קבינט הדיור.
3. הצוות יתייחס בעבודתו, בין היתר, לסוגיות הבאות:

א. צעדים לתכנון המאפשר תיעוש.
ב. עלויות מיכון של תהליכי עבודה בענף הבנייה.
ג. תמריצים לטובת הגברת השימוש בטכנולוגיות חדשות. במסגרת זאת ייבחנו סוג התמריץ האפקטיבי ביותר וקהל היעד הרלבנטי.
ד. תמריצים לטובת פיתוח טכנולוגיות חדשות בתחום הבנייה.
ה. הכשרות לשימוש בטכנולוגיות בתחום הבנייה.
ו. הגברת המודעות לשימוש בטכנולוגיות בתחום הבנייה.
ז. הסרת חסמי רגולציה ותקינה, לרבות דרישות סף מבעלי תפקידים. במסגרת זאת ייבחנו, בין היתר, הנושאים הבאים:

1. מפעילי ציוד ועגורנים
2. מנהלי עבודה
3. חיפויי אבן
4. תקני כיבוי אש
5. התייעלות אנרגטית
6. התאמת תקני יציבות המבנה וניהול הסיכונים לתקינה הבינלאומית
4. הצוות יבחן את הצורך בהתאמה וחיזוק של כלים קיימים. המסגרת התקציבית ליישום התכנית שיגבש הצוות תיקבע באישור הממונה על התקציבים במשרד האוצר.
5. הצוות יסתייע בעמדות משרדי הממשלה שבסמכותם התחומים שלפי החלטה זו ורשאי להסתייע במומחים חיצוניים לצורך ביצוע עבודתו, ככל שיידרש, ולפי כל דין.
הפניה: תכנית לעידוד תיעוש הבנייה
]]>
Thu, 20 Aug 2015 12:24:46 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=653
ייעול והאצת הליכי פדיון קרקע http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=652מספר החלטת ממשלה: 205(דר/15)
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

ייעול והאצת הליכי פדיון קרקע

מחליטים

במטרה להגדיל את היצע הדיור באמצעות ייעול והאצת הליכי פדיון קרקע במקרים שבהם הליכים אלו מהווים חסם לקידום תכניות מגורים בהיקפים משמעותיים, להנחות את שר האוצר להביא לפני ועדת השרים לענייני חקיקה הצעת החלטה להחלת דין רציפות, בהתאם לסעיף 1 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג-1993, על פרק ד' וסעיפים 43(ב) ו-46 בהצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (שאושרה בהחלטת הממשלה מס' 1276(חק/667) מיום 2 בפברואר 2014), שפוצלו בהתאם לסעיף 84(ב) לתקנון הכנסת, וזאת תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות.
הפניה: ייעול והאצת הליכי פדיון קרקע
]]>
Thu, 20 Aug 2015 12:23:13 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=652
תכנית לעידוד בנייה מהירה http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=651מספר החלטת ממשלה: 206(דר/16)
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

תכנית לעידוד בנייה מהירה

מחליטים

א. להנחות את יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל (להלן-המועצה) לתקן את החלטת המועצה מספר 1400 מיום 21.1.2015 בנושא פרסום מכרזים, בנוגע לזכאות להחזר של הערבות הניתנת בסך של 15% מערך הקרקע עבור מכרזי קרקע לבנייה רוויה למגורים בהם השלים הזוכה את מטלות הבנייה בתוך 30 חודשים ממועד הזכייה, באמצעות קביעת מדרג לזכאות הקבועה בהחלטה ביחס למועד השלמת המטלות. מדרג זה יכלול התייחסות לגודל המתחם האמור, לצפיפות הבנייה המתוכננת, ולתנאים הטופוגרפיים של המתחם.
ב. להורות למנהל הכללי של משרד הבינוי :

1. לעדכן בנהלי המשרד את גובה הערבויות אשר משרד הבינוי גובה מקבלנים במסגרת שיווק קרקעות וכן את מועדי הביצוע לצורך חילוט הערבות בתיאום עם משרד האוצר בתוך 14 יום ממועד קבלת ההחלטה.
2. לפעול לשינוי תנאי הסף הקבועים במכרזי המשרד, כך שמכרזים אלה יהיו פתוחים להשתתפות של כל יחיד, קבוצה או חברה, ללא מגבלה של ניסיון או צורת התאגדות, וזאת בדומה לתנאים הקבועים במכרזי רשות מקרקעי ישראל.
ג. להורות למנהל רשות מקרקעי ישראל לקבוע בנהלי הרשות כי זו תגבה, במועד ביצוע עסקה במקרקעי ישראל, ערבויות ביצוע להשלמת העבודות במקרקעין, בהתאם לנהלי גביית הערבות הקבועים במשרד הבינוי, לרבות לעניין גובה הערבות הקבוע בסעיף ב(1) וכן אופן חילוט הערבויות.
הפניה: תכנית לעידוד בנייה מהירה
]]>
Thu, 20 Aug 2015 12:22:01 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=651
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=650מספר החלטת ממשלה: 207(דר/17)
תוכן החלטת הממשלה: נושא ההחלטה
הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור
מחליטים
1. להכריז, על פי סעיף 3(א) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד–2014 (להלן – "החוק") ובהמלצת מנהלת מינהל התכנון, הנמצאת במזכירות הממשלה, על המתחמים אשר יפורטו להלן כמתחמים מועדפים לדיור.
2. להלן רשימת המתחמים להכרזה:
א. אבו גוש – צפון - גודל המתחם כ-250 דונם מספר יח"ד המתוכנן הוא כ- 600.
ב. טורעאן – מתחם דרומי - גודל המתחם כ-1,100 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא כ-1400.
ג. פוריידיס – שכונה מערבית – גודל המתחם כ-1,000 דונם, מספר יח"ד המתוכנן הוא כ-1,700.
ד. טייבה - מתחם מערבי - גודל המתחם כ-520 ד', מספר יח"ד המתוכנן הוא כ-2,500.
3. להלן מיקום הפרויקטים אשר צוינו לעיל:


יישוב

שם הפרויקט

קוארדינטות X

קוארדינטות Y

אבו-גוש

מתחם צפוני

2106 13

635431

טורעאן

מתחם דרומי

235412

741884

פוריידיס

שכונה מערבית

195338

722800

טייבה

מתחם מערבי

200376

687017


4. גבולות המתחמים יהיו כמצוין בחוות דעת מנהלת מינהל התכנון הנמצאת במזכירות הממשלה. בעת הכנת התכנית תהיה הוועדה רשאית להתאים את הגבולות המדויקים של המתחם למצב הקרקע ולצרכים התכנוניים, ובלבד שלא יהיה בכך שינוי מהותי בגבולות המתחם.

5. להנחות את הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל) להגדיל, במהלך התכנון, את הצפיפות בתכניות המנויות בסעיף 2 לעיל.
הפניה: הכרזה על מתחמים מועדפים לדיור
]]>
Thu, 20 Aug 2015 11:38:19 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=650
אימוץ המלצות "צוות 120 הימים" לטיפול בסוגיות דיור ביישובי המיעוטיםhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=649מספר החלטת ממשלה: 208(דר/18)
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

אימוץ המלצות "צוות 120 הימים" לטיפול בסוגיות דיור ביישובי המיעוטים

מחליטים

1. בהמשך להחלטת הממשלה מספר 2365 מיום 21.12.2014 בעניין פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים בשנת 2015, לאמץ עקרונית את דו"ח "צוות 120 הימים" לטיפול בסוגיות דיור ביישובי המיעוטים, הנמצא במזכירות הממשלה, למעט סעיף 65 בדו"ח אשר יתואם בהמשך עם שר הפנים.
2. להורות לממונה על התקציבים, לנציג השרה לאזרחים ותיקים (הממונה על ענייני מיעוטים) ולנציג משרד הבינוי לקדם את יישום ההמלצות בהיבטי תקציב.
3. להנחות את שר האוצר, שר הבינוי והשרה לאזרחים ותיקים (הממונה על ענייני מיעוטים) לקדם את יישום הדו"ח במסגרת החלטת הממשלה וכן לקדם תיקוני חקיקה, כל אחד בתחומי סמכותו, ככל שיידרשו, לשם יישום הדו"ח.
הפניה: אימוץ המלצות "צוות 120 הימים" לטיפול בסוגיות דיור ביישובי המיעוטים
]]>
Thu, 20 Aug 2015 11:31:22 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=649
תכנית יעדי תכנון, שיווק ועסקאות בתחום הדיור לשנת 2015 http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=648מספר החלטת ממשלה: 210(דר/20)
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

תכנית יעדי תכנון, שיווק ועסקאות בתחום הדיור לשנת 2015

מחליטים

יעדים לתכנון, שיווק ועסקאות במקרקעי ישראל
1. לקבוע למשרד הבינוי, לרשות מקרקעי ישראל ולחברת דירה להשכיר (במסגרת הסכם), בתיאום עם מנהל התכנון, יעדים לשנת 2015 בתחום התכנון, השיווק והעסקאות כמפורט להלן:כלל קרקעות מקרקעי ישראל מקרקעי ישראל באזורי ביקוש
(מתוך כלל מקרקעי ישראל)
יעד תכנון 45,000 יח"ד 40,000 יח"ד
יעד שיווק 45,000 יח"ד 25,000 יח"ד
יעד עסקאות 30,000 יח"ד 20,000 יח"ד


למען הסר ספק, יעדי העסקאות כוללים עסקאות בפטור ממכרז ושיווק שבהם הוכרז זוכה.

2. להנחות את יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל להביא לפני קבינט הדיור, בתוך 14 יום, את המלצת מועצת מקרקעי ישראל לעניין מספר יחידות דיור לדיור בהישג יד, שישווקו לציבור בהתאם לסעיף 2ג לחוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך-1960.

3. לקבוע כי היקף השיווק ביישובי המיעוטים אשר יתבצע על ידי משרד הבינוי ורשות מקרקעי ישראל יעמוד לכל הפחות על 2,000 יח"ד בשנת 2015, וזאת, בין היתר, בסיוע הכלים שאותם הציע "צוות 120 הימים" לגיבוש התכנית הממשלתית לטיפול בסוגיות דיור במגזר המיעוטים, שהוקם בהתאם להחלטת הממשלה מספר 2365 מיום 21.12.2014. למען הסר ספק, יחידות הדיור שישווקו בהתאם לסעיף זה ייכללו במסגרת יעד השיווק הכולל האמור בסעיף 1.

4. להטיל על מנכ"ל משרד הבינוי, מנהל רמ"י וכן על מנכ"ל חברת דירה להשכיר, במסגרת הסכם בין החברה לבין המדינה, להביא לאישור קבינט הדיור את יעדי התכנון, השיווק והעסקאות בקרקעות מדינה לשנת 2016 עד ליום 1.10.2015. יעדי תכנון (קרקעות מדינה וקרקעות בבעלות פרטית)

5. לתקן את סעיף 2 בהחלטת הממשלה מספר 2019 מיום 15.7.2010 כך שבשנת 2015 יונחו יושבי ראש מוסדות התכנון ונציגי הממשלה במוסדות התכנון להביא לאישור תכניות מפורטות למגורים בהיקף שלא יפחת מ-82 אלף יח"ד, תוך עדכון יעד יח"ד לאישור במחוז תל אביב ל-25 אלף יח"ד ובמחוז חיפה לעשרת אלפים יח"ד. בכלל היקף זה ייכללו יחידות הדיור האמורות בסעיף 1 להחלטה.
6. להטיל על מנהלת מינהל התכנון לגבש רשימת תכניות מפורטות למגורים שיובאו בשנת 2015 על מנת לעמוד ביעדים שנקבעו בהחלטות הממשלה בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו.
רשימת התכניות תבוסס על תכניות העבודה של יושבי-הראש ולשכות התכנון של הוועדות המחוזיות ושל הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור אשר תועבר למנכ"לים של המשרדים הבאים: משרד הבינוי, רשות מקרקעי ישראל, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים (להלן "המשרדים הרלוונטיים").
המשרדים הרלוונטיים יגישו את התייחסותם בתוך 30 יום מקבלת הרשימה. התייחסות המשרדים תכלול ממשקי תכנון וריכוז הפעולות הנדרשות על ידי המשרד ואת דרישותיו המקצועיות ביחס לתכנית על מנת לעמוד ביעדים שנקבעו בהחלטות הממשלה.
7. להטיל על מנכ"לי המשרדים הרלוונטיים לפעול לשילוב הפעולות הנדרשות על מנת לעמוד ביעדים שקבעה הממשלה לדיור בתכנית העבודה של משרדם.
8. להטיל על מנהלת מנהל התכנון ומטה הדיור לרכז את המעקב והבקרה על יעדי התכנון שקבעה הממשלה ולדווח לממשלה בסוף שנת 2015 על התקדמותם בהתאם ליעדי הממשלה תוך התייחסות למגוון נושאים נוספים וביניהם חסמים שעלו ביישום החלטה זו.
9. להטיל על מנהלת מנהל התכנון להביא לאישור קבינט הדיור את יעדי התכנון בקרקעות מדינה ובקרקעות פרטיות לשנת 2016 עד ליום 1.10.2015.
פרסום תכניות העבודה

10. להנחות את מנהלת מינהל תכנון, מנכ"ל משרד הבינוי, מנהל רשות מקרקעי ישראל ומנכ"ל חברת דירה להשכיר לפרסם את תכנית העבודה השנתית לשנת 2015 בתחומי התכנון, השיווק והפיתוח, באתרי האינטרנט של הגופים בתוך 30 יום.

כמו כן לפרסם את תכנית העבודה לשנת 2016 עד ליום 1.12.2015.
הגדרות בהחלטה זו:

א. "תכנון" – אישור תכנית מפורטת שמכוחה ניתן להוציא היתר בנייה;
ב. "שיווק" – פרסום מודעה על ביצוע מכרז קרקע;
ג. "עסקה"– התקשרות בעסקה למכירת קרקע למגורים כתוצאה ממכרז או כתוצאה מהקצאה בפטור ממכרז;
ד. "חברת דירה להשכיר" – החברה הממשלתית לדיור להשכרה שהוקמה מכוח החלטת הממשלה מס' 770 מיום ה' בחשון התשע"ד (9 באוקטובר 2013);
ה. אזורי ביקוש - מחוזות ת"א, מרכז, ירושלים, חיפה וכן נפת אשקלון וזאת לפי החלטת ממשלה מס' 367(דר/3) מיום 12.06.13;
ו. "דיור בהישג יד"- דיור להשכרה ארוכת טווח כהגדרתו בתוספת השישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965;
ז. " מקרקעי ישראל"- כמשמעותם בחוק יסוד: מקרקעי ישראל.
הפניה: תכנית יעדי תכנון, שיווק ועסקאות בתחום הדיור לשנת 2015
]]>
Thu, 20 Aug 2015 11:28:31 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=648
החלת דין רציפות על פרק ד' ועל סעיפים 43(ב) ו-46 בהצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (ה"ח הממשלה מס' 841 מיום 3.2.2014) http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=647מספר החלטת ממשלה: 244(חק/95)
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

החלת דין רציפות על פרק ד' ועל סעיפים 43(ב) ו-46 בהצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (ה"ח הממשלה מס' 841 מיום 3.2.2014)

מחליטים

בהתאם לסעיף 1 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג-1993, להודיע לכנסת על רצון הממשלה להחיל דין רציפות על פרק ד' (שעניינו הסדרת הזמינות של מתחם מועדף לדיור) ועל סעיפים 43(ב) ו-46 (שעניינם סמכויות הביצוע של שר האוצר לעניין פרק ד' ותיקון חוק מקרקעי ציבור) בהצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (ה"ח הממשלה מס' 841 מיום 3.2.2014), וזאת תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות.
הפניה: החלת דין רציפות על פרק ד' ועל סעיפים 43(ב) ו-46 בהצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (ה"ח הממשלה מס' 841 מיום 3.2.2014)
]]>
Thu, 20 Aug 2015 10:16:25 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=647
החלת דין רציפות על הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 5) (מתן מידע לשוכר בדיור ציבורי), התשע"ה-2014 (ה"ח הכנסת מס' 584 מיום 3.12.2014)http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=646מספר החלטת ממשלה: 302(חק/156)
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

החלת דין רציפות על הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 5) (מתן מידע לשוכר בדיור ציבורי), התשע"ה-2014 (ה"ח הכנסת מס' 584 מיום 3.12.2014)

מחליטים

בהתאם לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג-1993, להודיע לוועדת הכלכלה של הכנסת כי הממשלה אינה מסכימה להחיל דין רציפות על הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 5) (מתן מידע לשוכר בדיור ציבורי), התשע"ה-2014 (ה"ח הכנסת מס' 584 מיום 3.12.2014).
הפניה: החלת דין רציפות על הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 5) (מתן מידע לשוכר בדיור ציבורי), התשע"ה-2014 (ה"ח הכנסת מס' 584 מיום 3.12.2014)
]]>
Thu, 20 Aug 2015 09:03:14 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=646
אישור מינוי סגן שר במשרד הבינוי http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=645מספר החלטת ממשלה: 65
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

אישור מינוי סגן שר במשרד הבינוי

מחליטים

א. בהתאם לסעיף 25(א) לחוק יסוד: הממשלה, ולאחר שניתנה הסכמת ראש הממשלה, לאשר את מינויו של חה''כ ז'קי לוי על-ידי שר הבינוי לתפקיד סגן שר במשרד הבינוי.

ב. בהתאם לסעיף 25(א) לחוק יסוד: הממשלה, להודיע בכנסת על מינוי סגן השר.
הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.
הפניה: אישור מינוי סגן שר במשרד הבינוי
]]>
Thu, 20 Aug 2015 08:58:05 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=645
ועדת שרים לפיתוח הנגב והגליל http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=644מספר החלטת ממשלה: 70
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

ועדת שרים לפיתוח הנגב והגליל

מחליטים

למנות ועדת שרים לפיתוח הנגב והגליל שהרכבה וסמכויותיה יהיו כדלקמן: הרכב ועדת השרים:
שר הכלכלה והשר לפיתוח הנגב והגליל - יושב ראש
שר האוצר
שר הפנים
שר הביטחון
שר הבינוי
שר החקלאות ופיתוח הכפר
שר התיירות
השרה לאזרחים ותיקים
שר העלייה והקליטה
שרת התרבות והספורט
סמכויות הוועדה:
ועדת השרים תעסוק בכלל הסוגיות הנוגעות לנגב ולגליל ולפיתוחם.
המנהלת הכללית של המשרד לפיתוח הנגב והגליל תהיה ממונה על ביצוע, תיאום ומעקב של החלטות הוועדה, ככל שלא ייקבע אחרת.
הפניה: ועדת שרים לפיתוח הנגב והגליל
]]>
Thu, 20 Aug 2015 08:55:48 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=644
טיוטת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס. והוראת שעה), התשע"ה-2015 - הסמכת ועדת שרים לענייני חקיקה http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=643מספר החלטת ממשלה: 73
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

טיוטת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס. והוראת שעה), התשע"ה-2015 - הסמכת ועדת שרים לענייני חקיקה

מחליטים

א. לאשר עקרונית את טיוטת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס. והוראת שעה), התשע"ה-2015, המצ"ב (דפים 26-21).

ב. להסמיך את ועדת שרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.

ג. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.

ד. בהתאם לסעיף 88(ב) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה על הצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.
הפניה: טיוטת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס. והוראת שעה), התשע"ה-2015 - הסמכת ועדת שרים לענייני חקיקה
]]>
Thu, 20 Aug 2015 08:53:35 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=643
התאמת מבנה ניהול הנדל"ן בממשלה להתמודדות עם משבר הדיור http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=639מספר החלטת ממשלה: 125(דר/2)
תאריך פרסום: 25/06/2015
תוכן החלטת הממשלה:

נושא ההחלטה

התאמת מבנה ניהול הנדל"ן בממשלה להתמודדות עם משבר הדיור

מחליטים

לטובת קידום מדיניות הממשלה בהתמודדות עם משבר הדיור, והצורך להתאים את מבנה ניהול הנדל"ן בממשלה כך שיותאם להוצאה מהירה אל הפועל של מדיניות זו, במטרה להקל על הזוגות הצעירים המבקשים פתרונות דיור, להקים את מטה הדיור במשרד האוצר ואת הוועדה להרשאות תכנון ופיתוח, ולהעביר את מינהל התכנון לאחריות שר האוצר, בהמשך להחלטת הממשלה מספר 16 מיום 19.5.2015 וזאת באמצעות הצעדים הבאים:

תכנית מפורטת להעברת מנהל התכנון למשרד האוצר:

1. העברת סמכויות שר הפנים בתחום התכנון והבנייה לשר האוצר:

בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה ובכפוף לאישור הכנסת -
1.1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), כל סמכויות שר הפנים יועברו לסמכות שר האוצר, למעט אלה:

1.1.1. סמכויות שר הפנים בנושאים מוניציפליים לפי סעיף 19(ב)(2) בתוספת השלישית לחוק, וסעיפים 9(ב)-(ג) ו-15(ד)(3) בתוספת הרביעית לחוק, וכן הסמכויות למינוי נציגים של הרשויות המקומיות במוסדות התכנון לפי סעיפים 2(ב)(7), 6א(15), 7(א)(12) ו-7(ב), 11א1(ב)(5), 12א(4), 19(א)(2), 19(א1)(1)(ב), ו-33א(ד) לחוק, ולפי סעיף 2(7) בתוספת הראשונה לחוק, וסעיפים 3(א)(11) ו6(ב)(3) בתוספת השנייה לחוק ייוותרו בידי שר הפנים ולא יועברו לסמכות שר האוצר.

1.1.2. סמכויות שר הפנים שהוקנו לו בחוק בשיתוף עם שר האוצר או שרים אחרים, בסעיף 82 ובסעיף 119ד(ב)(2) לחוק, ייוותרו בידי שר הפנים ושר האוצר.

1.1.3. סמכויות שר הפנים לפי סעיפים 12(ב), 12ה(ב), 20א(ג), 24(ד), 158ו1, 190(א)(2), 265(17) 265(17א) 266ד לחוק ולפי סעיפים 8, 10(ב), 13(ג), 19(ב)(10)(ג), 19(ד) לתוספת השלישית לחוק, יישארו בידי שר הפנים אך שר הפנים יפעיל סמכויותיו לפי הסעיפים האמורים לאחר קבלת הסכמת שר האוצר.

1.1.4. מובהר ביחס לסעיף 13(ד) בתוספת השלישית לחוק כי סמכויות שר הפנים יועברו לידי שר האוצר וסמכויות שר האוצר יועברו לידי שר הפנים.

1.1.5. סמכויות שר הפנים בנושא האכיפה לפי פרקים י' ו-י"א לחוק יישארו זמנית במשרד הפנים בכפוף לסעיף 2.2 להחלטה זו.

1.2. כל סמכויות שר הפנים לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014, יועברו לסמכות שר האוצר.

1.3. כל סמכויות שר הפנים לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), תשע"א-2011, יועברו לסמכות שר האוצר.

1.4. סמכויות שר הפנים להכרזה וביטול הכרזה של "גן לאומי ושמורת טבע" לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998, יועברו לסמכות שר האוצר, כפי שמופיע בפרק הראשון, בפרק רביעי ובסעיף 65.

1.5. סמכויות שר הפנים לפי חוק משק הגז הטבעי,
התשס"ב-2002 יועברו לסמכות שר האוצר, כפי שמופיע בסעיפים 25 ו-26 .

1.6. סמכויות שר הפנים לפי החוקים המפורטים בס"ק
1.7 – 1.14, יועברו לסמכות שר האוצר בכפוף לאישור הממשלה.

1.7. סמכויות שר הפנים לפי חוק אוויר נקי, תשס"ח-2008 יועברו לסמכות שר האוצר לעניין סדרי דין בהתנגדות לתוכנית, כפי שמופיע בסעיף 23.

1.8. סמכויות שר הפנים לעניין תכניות לבינוי ופינוי של אזורי השיקום לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום,
תשכ"ה-1965 יועברו לשר האוצר, כפי שמופיעים בפרק ג' סעיפים 33-27.

1.9. סמכויות שר הפנים להחריג את תחולת חוק התכנון והבנייה בחוק הנפט, תשי"ב-1952 יועברו לשר האוצר, כפי שמופיע בסעיף 47.

1.10. סמכויות שר הפנים לאפשר סטייה מחוק התכנון והבנייה לפי חוק הפיקוח על קידוחי מים, תשט"ו-1955 יועברו לשר האוצר, כפי שמופיע בסעיף 14.

1.11. סמכויות שר הפנים להכרזת שטח לפי חוק רשות נאות מרפא, תשל"ג-1973 יועברו לשר האוצר, כפי שמופיע בסעיפים 17 ו-19.

1.12. סמכויות שר הפנים לפי חוק החשמל, תשי"ד-1954, יועברו לשר האוצר למינוי נציג מקצועי בתכנון ובנייה במועצת מקצועות חשמל, סעיף 3(א)(5).
1.13. סמכויות שר הפנים למינוי חבר בוועדה הפדגוגית בעל הכשרה בתכנון ובנייה לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג-2012 יועברו לשר האוצר, כפי שמופיע בסעיף 13(ב).
1.14. סמכויות שר הפנים למינוי נציג לוועדה המייעצת למועצת הרשות לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997 יועברו לשר האוצר, כפי שמופיע בסעיף 16.

2. העברת שטח פעולה תכנון ובנייה ממשרד הפנים למשרד האוצר:
2.1. בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק יסוד: הממשלה, להעביר את שטח הפעולה תכנון ובנייה, לרבות מינהל התכנון ולשכות התכנון המחוזיות (להלן – מינהל התכנון) למשרד האוצר.

2.2. בהתאם לסעיפים 31(ב) ו-31(ד) לחוק יסוד: הממשלה, סמכויות שר הפנים בעניין אכיפה לפי פרקים י' ו-י"א לחוק, והיחידה הארצית לאכיפת דיני תכנון ובנייה יועברו למשרד האוצר בתוך 90 יום מיום קבלת החלטה זו. בתקופה זו יבחן צוות ממשלתי המשותף למשרדי האוצר, המשפטים, ביטחון הפנים והפנים את האפשרות להקים יחידת אכיפה מרכזית בענייני מקרקעין, תכנון ובנייה ותחומים קרובים נוספים ככל שימצא הצוות לנכון, שתהיה אחראית על תחומים שהאחריות לגביהם מחולקת כיום בין משרדי ממשלה שונים. לצוות הבחינה יצורפו חברים ממשרדי הממשלה הנוגעים לדבר. הצוות יעביר את המלצתו לקבינט הדיור בתוך 30 יום. היה והצוות יחליט שלא להמליץ על הקמת יחידה מרכזית או כי היחידה איננה מיועדת לעבור למשרד האוצר, תועבר היחידה לאכיפה והסמכויות לעניין האכיפה מיד עם סיום עבודת הצוות למשרד אחר אותו קבע הצוות באישור הממשלה.

2.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 2.1, במסגרת העברת שטח הפעולה כאמור, יועברו ממשרד הפנים למשרד האוצר, בין השאר, ביצוע פעולות לפי החוק, חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), תשע"א-2011 וחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד- 2014.

2.4. להנחות את שר האוצר לפעול לכך שהעברת שטח הפעולה כאמור בסעיף 2 לעיל והעברת הסמכויות לפי סעיף 1.1 - 1.5 לעיל ייעשו יחדיו עם תחילת הפעולה של יחידת הסמך כאמור בסעיף 6.4 להלן, אך בכל מקרה לא יאוחר מיום 14 ביולי 2015.

3. יושבי ראש הוועדות המחוזיות:
3.1. לתקן את סעיף 7(א)(1) לחוק כך שיושבי ראש הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה (להלן – הוועדות המחוזיות) יהיו נציגי שר האוצר במקום הממונה על המחוז במשרד הפנים.
3.2. בכל מקום בחוק, במקום "הממונה על המחוז" יבוא "יושב ראש הוועדה המחוזית", למעט סעיפים 19 ו-21 שבהם במקום "הממונה על המחוז" יבוא "יושב ראש שימנה שר האוצר".

4. הוספת נציגי שר הפנים או שר האוצר למוסדות התכנון:

4.1. לתקן את החוק כך שיתווסף נציג שר הפנים לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, לוועדות המחוזיות ולוועדת משנה לענייני תכניות לשיכונים ציבוריים בכל מחוז, לוועדה מיוחדת לתכנון ובנייה, לוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים ולוועדה לשמירת הסביבה החופית.
4.2. לתקן את סעיף 2(ב)(2) לחוק כך שבהרכב המועצה הארצית יהיו שנים-עשר חברי הממשלה שתחליט עליהם הממשלה במקום אחד-עשר חברי ממשלה שתחליט עליהם הממשלה; לאחר ביצוע התיקון כאמור, להוסיף את נציג שר הפנים כחבר קבוע במועצה הארצית.
4.3. לתקן את החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד–2014 כך שיתווסף נציג שר הפנים לרשימת נציגי הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור.
4.4. לתקן את חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), תשע"א-2011, כך שיתווסף נציג שר הפנים לרשימת נציגי הוועדה לדיור לאומי בכל מחוז.
4.5. עד לביצוע תיקוני החקיקה האמורים בסעיף 4 לעיל, יכהנו נציגי שר הפנים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בוועדה הארצית לתשתיות לאומיות (ות"ל), בוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) ובוועדת המשנה לדיור לאומי (וד"ל) במקום נציג שר האוצר, ונציג שר האוצר יכהן במקום נציג שר התקשורת במוסדות תכנון שבהם מכהן נציג שר התקשורת, וזאת כמפורט להלן:

א. בהתאם לסעיף 2(ב)(2) לחוק, לתקן את החלטות הממשלה בעניין ולקבוע כי במקום נציג שר האוצר יבוא נציג שר הפנים, ונציג שר האוצר יהיה ממלא מקומו של שר האנרגיה במקומו של שר התקשורת.

ב. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה ובכפוף לאישור הכנסת -

(1) סמכות שר האוצר לפי סעיף 6א(א)(6) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 תועבר לידי שר הפנים.
(2) סמכות שר האוצר לפי סעיף 5(א)(3) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד–2014 תועבר לידי שר הפנים.
(3) סמכות שר האוצר לפי סעיף 4(א)(5) לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הואת שעה), התשע"א–2011 תועבר לידי שר הפנים.

5. נציג מינהל התכנון בוועדה להתחדשות עירונית: נציג מינהל התכנון יהיה חבר בוועדה להתחדשות עירונית לפי סעיף 33א(ג) לחוק. סמכויות שר הפנים לפי הסעיף האמור לא יועברו לשר האוצר.

6. אופן יישום העברת מינהל התכנון למשרד האוצר:

6.1. הוועדה רושמת לפניה את הודעת נציב שירות המדינה כי נוכח המאפיינים המתגבשים של מינהל התכנון, יוכר מינהל התכנון כיחידת סמך ממשלתית.
מינהל התכנון יוגדר כיחידת סמך במשרד האוצר, הכוללת הנהלה, יחידות מטה, יחידות מקצועיות ולשכות תכנון מחוזיות (להלן – מינהל התכנון).

6.2. יחידת הסמך תבוסס על המבנה הקיים של מינהל התכנון בהתאם לעקרונות הבאים:

6.2.1. מנהל מינהל התכנון ינהל את יחידת הסמך, ויהיה כפוף במישרין לשר האוצר. מנהל מינהל התכנון או נציגו יעמוד בראש ועדת המכרזים וההתקשרויות של מינהל התכנון. נציב שירות המדינה והממונה על השכר במשרד האוצר יבחנו את האפשרות לקבוע שתנאי השכר וההעסקה של מנהל מינהל התכנון יהיו בדרגת מנהל כללי של משרד ממשלתי, וימליצו על כך לממשלה.

6.2.2. יושבי-ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, המועצה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות והוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור יהיו עובדי משרד האוצר, ימונו על ידי שר האוצר ויהיו כפופים במישרין לשר האוצר.

6.2.3. יושבי-ראש הוועדות המחוזיות יהיו עובדי משרד האוצר וימונו על ידי שר האוצר, שלא מקרב עובדי מינהל התכנון.

6.2.4. מתכנני הוועדות המחוזיות יהיו עובדי מינהל התכנון, ויהיו כפופים מנהלית ליו"ר הוועדה המחוזית.

6.2.5. להנחות את המנהל הכללי של משרד האוצר ואת נציב שירות המדינה להפעיל את סמכותם לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 כך שימונו ליחידת הסמך יועץ משפטי, מנמ"ר וחשב.

6.2.6. מינהל התכנון יוסמך לפעול ישירות מול נציבות שירות המדינה בתחומי אחריותה, ותוענק לו הסמכות לפעול באופן עצמאי בתהליכי גיוס וקליטת כוח אדם על פי נוהל שיגבש נציב שירות המדינה עם מנהל מינהל התכנון, בתוך 30 יום.

6.2.7. מינהל התכנון יהיה אחראי גם על כלל השירותים המנהליים והלוגיסטיים, למעט ביטחון.

6.3. מנהל מינהל התכנון, הממונה על התקציבים, נציב שירות המדינה ומנכ"ל משרד הפנים יסכמו בתוך 14 יום את מספר התקנים אשר יועברו ממשרד הפנים למינהל התכנון שאינם מקרב עובדי מינהל תכנון ולשכות התכנון כיום.

6.4. מינהל התכנון יחל לפעול כיחידת סמך במשרד האוצר בתאריך 14.7.2015. בשל כך שהממשלה פועלת ללא תקציב מאושר, בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסוד: משק המדינה, החל מתאריך זה תפעל החשבת הכללית בהתאם להוראות סעיף זה. היה ועד לתאריך האמור לא יושלמו כלל הפעולות הלוגיסטיות, יעמיד משרד הפנים לרשות מינהל התכנון שירותים מלאים בכל תקופת הביניים עד למעבר הסופי של היחידה.
עד להשלמת הליכי החקיקה המפורטים בהחלטה זו, ימשיכו לכהן בתפקידם יושבי ראש הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה, ויושבי ראש הוועדות המרחביות לתכנון ולבנייה.

6.5. בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי"א-1951, להרשות את נושאי המשרה במינהל התכנון המפורטים להלן לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק האמור, למעט עסקאות במקרקעין, וזאת בתחום פעילותו של מינהל התכנון ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

6.5.1 מנהל מינהל התכנון, לגבי עסקאות במסגרת תקציב מינהל התכנון, ביחד עם חשב המינהל או סגנו - ללא הגבלה.

6.5.2 סגן מנהל מינהל התכנון (תפעול), לגבי עסקאות במסגרת תקציב מינהל התכנון, ביחד עם חשב המינהל או סגנו או מנהל תחום בכיר התקשרויות, רכש ופיקוח תקציבי – עד 750,000 ₪.

6.6. מינהל הדיור הממשלתי יאתר נכס ייעודי לכלל יחידות מטה מינהל התכנון בתוך 60 יום.

6.7. להחיל את החלטת הממשלה מס' 2464 מיום 8/3/2015 בעניין השלמת הסדרי רוטציה ותקופות כהונה בסגל הבכיר של שירות המדינה גם על מתכנני מוסדות התכנון המחוזיים והארציים וגם על יושבי-ראש הוועדות המחוזיות.

6.8. מובהר כי אין במעבר מינהל התכנון ולשכות התכנון המחוזיות ממשרד הפנים למשרד האוצר כדי לפגוע במעמדם של העובדים העוברים כעובדי מדינה.

6.9. להנחות את הממונה על השכר ואת נציב שירות המדינה לפעול על מנת שתנאי שכרם ועבודתם של העובדים האמורים לא ייפגעו כתוצאה מהמעבר האמור.

6.10. אין בהוראות החלטה זו כדי לגרוע מהוראות כל דין ביחס לאופן הפעלת שיקול הדעת העצמאי של חברי מוסדות התכנון, לרבות יו"ר הוועדות המחוזיות ומתכנני הוועדות המחוזית.
7. הקמת הוועדה לתכנון ופיתוח: תוקם ועדה לתכנון ופיתוח אשר חבריה יתמנו על ידי שר האוצר (להלן – הוועדה) וזאת בתוך 30 יום.
8. תפקידי הוועדה יהיו:

8.1. להורות לרשות מקרקעי ישראל על הקצאת הרשאות לתכנון ופיתוח על מקרקעי ישראל בתוכניות חדשות ובתוכניות בתהליך, בהתאם לנהלי רשות מקרקעי ישראל ובתוך 14 יום, וזאת בהתחשב ביעדי התכנון והשיווק שיאושרו על ידי הממשלה. ככלל, קבעה הוועדה הרשאה לתכנון, יבצע הגוף הנבחר את המשך התכנון, השיווק והפיתוח של האתר. השיווקים האמורים בסעיף זה יבוצעו על ידי הגוף הנבחר בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים מרשות מקרקעי ישראל. מקרים חריגים יידונו על ידי הוועדה.

8.2. להורות לכל אחד מהגופים המפתחים והמתכננים מול אילו רשויות מקומיות ומועצות אזוריות ובאילו מתחמים באפשרותו לדון ולערוך הסכמי פיתוח.

8.3. לאשר את עלויות הפיתוח, לרבות תקורות עמלות והעמסת תשתיות על (להלן: "הוצאות הפיתוח") עבור כלל גופי הממשלה העוסקים בפיתוח
9. מספר חברי הוועדה יהא שישה והם יהיו:

נציג שר האוצר – יו"ר
מנהל רשות מקרקעי ישראל או נציג מטעמו
מנכ"ל משרד הבינוי או נציג מטעמו
נציג מינהל התכנון
נציג אגף התקציבים
נציג אגף החשב הכללי
10. מנכ"ל חברת "דירה להשכיר" יהיה משקיף קבוע בוועדה, ויצורף כחבר בדיונים העוסקים במתחמים אשר באחריותה של חברת "דירה להשכיר".
11. הוועדה תקבע את נהלי עבודתה, ובין היתר מדיניות מנחה לחלוקת ההרשאות בין הגופים. במקרה של שוויון קולות, ליו"ר יהיה קול נוסף מכריע.
12. רשות מקרקעי ישראל תהיה אחראית לתכנון ופיתוח מתחמים גם במחנות צה"ל המתפנים ומפעלי תע"ש.
13. משרד הבינוי יהיה אחראי גם לתכנון ופיתוח ערים ויישובים חדשים.
14. במטרה לתאם את פעילות כלל הגורמים המפתחים בממשלה, סמכויות ועדות הפרויקטים ברשות מקרקעי ישראל ובמשרד הבינוי בתחומי המגורים או תעסוקה המשולבת במתחמי מגורים, יועברו לוועדה עם הקמתה. לוועדה יהיו מלוא הסמכויות לקביעת הוצאות פיתוח במתחמי מגורים או תעסוקה משולבת במגורים. הוועדה רשאית לאצול מסמכויותיה לקביעת עלויות פיתוח לגוף המתכנן והמפתח לפי שיקול דעתה.
15. לקבוע כי הגורם המוסמך והאחראי מטעם ממשלת ישראל להעניק הרשאות לתכנון במקרקעי ישראל עבור דיור או מתחמים המשלבים דיור עם שימושים נוספים הוא ועדת התכנון והפיתוח ולצורך יישום החלטה לנקוט את הצעדים הבאים:
15.1. להטיל על יו"ר מועצת מקרקעי ישראל לפנות למועצת מקרקעי ישראל בתוך 21 יום בהצעה שעניינה הסדרת מתן הרשאות תכנון וקביעת עלויות פיתוח בהתאם לאמור בהחלטה זו.

15.2. סמכות ועדת ההרשאות לעניין מגורים או תעסוקה המשולבת במתחמי מגורים ברשות מקרקעי ישראל תועבר לוועדה עם הקמתה.
16. הקמת מטה הדיור: לאור האמור בסעיפים 15-1 לעיל ולאור העברת רשות מקרקעי ישראל לאחריות משרד האוצר, יוקם במשרד האוצר מטה דיור אשר תפקידיו יהיו כדלקמן:

16.1. מטה הדיור יתאם את פעילות הגורמים מטעמו של שר האוצר: מינהל התכנון, רשות מקרקעי ישראל, חברת "דירה להשכיר", ומשרד הבינוי לרבות חברת "ערים".

16.2. מטה הדיור ירכז ויתכלל את פעילות ועדת התכנון והפיתוח.

16.3. המטה יבצע מעקב ובקרה אחר החלטות קבינט הדיור ואחר ביצוען.

16.4. לרשום את הודעת שר האוצר על כוונתו כי ראש מטה הדיור ישמש יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה, יו"ר ועדת הרשאות התכנון והפיתוח והות"ל בכפוף לכל דין. לעניין כהונתו של יו"ר מטה הדיור כיו"ר הותמ"ל, העניין ייבחן. לצורך ביצוע המטלות האמורות בסעיף זה לפעול כדלקמן:

א. להנחות את המנהל הכללי של משרד האוצר לפנות לוועדת השירות כמשמעותה בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 (להלן: "חוק שירות המדינה") לבחון החלת פטור מחובת עריכת מכרז פומבי לפי סעיף 21 לחוק שירות המדינה, לעניין משרת יו"ר מטה הדיור, ולהגיש את הצעתה לממשלה.
ב. נציב שירות המדינה והממונה על השכר במשרד האוצר יבחנו את האפשרות לקבוע שתנאי השכר וההעסקה של יושב ראש מטה הדיור יהיו מוקבלים לאלה של מנהל כללי של משרד ממשלתי לפי סעיף .117 לתקש"יר וימליצו לממשלה על כך.
ג. בשל הדחיפות בהקמת היחידה ובאיוש התקנים לצורך הפעלת ועדת התכנון והפיתוח, התקנים במטה הדיור יוקצו לתקופה של ארבע שנים. להנחות את המנהל הכללי של משרד האוצר לפנות לוועדת השירות אשר תבחן החלת נוהל מתן פטור ממכרז למשרות זמניות, בהתאם לסעיף 11.98 לתקנון שירות המדינה (נוהל מתן פטור ממכרז למשרות זמניות).
ד. אגף תקציבים יתקצב 6 תקני כוח אדם לפעילות המטה.
17. להטיל על רשות מקרקעי ישראל ועל משרד הבינוי להעביר לוועדה את המידע הנדרש לצורך פעילותה.
18. להטיל על רשות מקרקעי ישראל להעניק למטה הדיור את השירותים המקצועיים הנדרשים למטה הדיור, לצורך ניהול ומעקב אחר קידום תהליכי הייזום הממשלתיים, תוך הנגשה גאוגרפית והצגה לשותפים ולציבור ובתיאום עם המרכז למיפוי ישראל.
שינויים בהפעלת החברות הממשלתיות בתחום הדיור:

19. לתקן את החלטת הממשלה מס' 988(דר/33) מיום 27.11.2013 באופן הבא לצורך התאמתה לאמור בהחלטה זו ולצורך התאמת פעילות החברה למתחמים שאינם מיועדים לשכירות:
19.1. במקום האמור בסעיף 2 יבוא: "2. איתור מתחמי קרקע לפיתוח בידי החברה, בהתאם להחלטת הממשלה שעניינה יישום הפרויקט הלאומי לדיור, והחלטה זו, יבוצע בתיאום עם רשות מקרקעי ישראל, מינהל התכנון ומשרד הבינוי ויובא לאישור ועדת הרשאות התכנון והפיתוח.".

19.2. במקום האמור בסעיף 3.1 יבוא "3.1. קבעה ועדת השרים לענייני דיור כי מתחם שאותר הוא באחריות החברה, תורה ועדת הרשאות התכנון והפיתוח ליתן לחברה הרשאת תכנון עבור המתחם ".

19.3. במקום סעיף 3.4 יבוא "3.4. הליכי פידיון הקרקע יבוצעו בכפוף לכללים שנקבעו במועצת מקרקעי ישראל".

19.4. במקום סעיף 3.6 יבוא:" 3.6.מתחם לגביו ניתנה לחברה הרשאה לתכנון, שנמצא באחריות החברה, והוחלט כי אין כוונה לשווקו לשכירות, יבוצע השיווק בהתאם להחלטות הממשלה, הנחיות ועדת התכנון והפיתוח והחלטות מועצת מקרקעי ישראל."

19.5. במקום הסיפא של סעיף 4 יבוא: "תקציב הפיתוח יאושר על ידי ועדת הרשאות התכנון והפיתוח".
19.6. סעיפים 11-10 יימחקו.
19.7. לקבוע כי חברת "דירה להשכיר" רשאית לתכנן בקרקע פרטית ובלבד שמדובר בתוכנית הכוללת 1,000 יחידות דיור לפחות וכי אין מחזיק שאיננו גוף ציבורי המחזיק למעלה מ-5% מהזכויות בתוכנית.

19.8. לקבוע כי ככלל, "דירה להשכיר" תהיה אחראית על מכלול הפעולות הכרוכות בשיווק מתחמים המיועדים להשכרה ארוכת טווח ובכלל זה התכנון, הפיתוח, וזאת בכפוף לאישור העיסקאות ברשות מקרקעי ישראל ובכפוף להחלטות מועצת מקרקעי ישראל.
20. להנחות את ראש מועצת מקרקעי ישראל לפעול לתיקון החלטות המועצה מספר 1310 ומספר 1291 כך שיותאמו לאמור בהחלטה זו באופן שיחולו על כלל המתחמים שישווקו לדיור להשכרה על ידי החברה בהתאם למסלול השיווק שייקבע בכל מתחם ומתחם.
21. להנחות את שר הבינוי ומנכ"ל משרד הבינוי לבצע את כלל הפעולות הדרושות לצורך חתימת הסכם מסגרת בין חברת "ערים" לבין רשות מקרקעי ישראל או הרחבת ההסכם הקיים, באופן שיכלול את פעילות רשות מקרקעי ישראל, והכל בכפוף לכל דין.
22. להטיל על שר האוצר להפיץ תזכיר חוק לביצוע כל תיקוני החקיקה הנדרשים לשם יישום החלטה זו בתוך 14 יום מיום קבלת החלטה זו.
הפניה: התאמת מבנה ניהול הנדל"ן בממשלה להתמודדות עם משבר הדיור
]]>
Thu, 20 Aug 2015 08:26:12 GMThttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=639