מכרזים
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי והשיכון - דף הבית

 חפש מכרזים 

במאגר זה מרוכזים המכרזים הפעילים של משרד הבינוי והשיכון על פי חלוקה לנושאים.
31 מכרזים במאגר
מתאריך
עד תאריך

 מכרזים פעילים 

פיתוח

מספר המכרזתיאור המכרזיישוב   יחידות דיור  תאריך פתיחהתאריך סגירהקישור למכרז    
11789-14
השלמה לפריצת כבישים, קווי מים וכיכר - קרית מלאכי
קרית מלאכי    06/10/201403/11/2014   השלמה לפריצת כבישים, קווי מים וכיכר - קרית מלאכי
 
11780-14
השלמת פריצת כבישים - צור הדסה
צור הדסה    06/10/201403/11/2014   השלמת פריצת כבישים - צור הדסה
 
11610-14
השלמת שצ"פ מרכזי באורך הנחל - יבנה
יבנה    06/10/201403/11/2014   השלמת שצ"פ מרכזי באורך הנחל - יבנה
 

שיווק יחידות דיור

מספר המכרזתיאור המכרזיישוב   יחידות דיור  תאריך פתיחהתאריך סגירהקישור למכרז    
בש/199/2014
הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מתחם לבניית 63 יחידות דיור למגורים - ערד
ערד 63 28/07/201403/11/2014   הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מתחם לבניית 63 יחידות דיור למגורים - ערד
 
ים/225/2014
20 מגרשים לבנייה עצמית, סה"כ 24 יחידות דיור, הרשמה והגרלה למשפחות בני המקום המחוסרות דיור בלבד - מועצה אזורית חוף אשקלון
24 14/07/201403/11/2014   20 מגרשים לבנייה עצמית, סה"כ 24 יחידות דיור, הרשמה והגרלה למשפחות בני המקום המחוסרות דיור בלבד - מועצה אזורית חוף אשקלון
 
ים/235/2014
הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרשים לבניית 454 יחידות דיור ב-8 מתחמי משנה - ירושלים
ירושלים 454 27/08/201410/11/2014   הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרשים לבניית 454 יחידות דיור ב-8 מתחמי משנה - ירושלים
 
ים/234/2014
הזמנה לקבלת הצעות לחכירת 2 מגרשים במתחם אחד - בית שמש
בית שמש    27/08/201410/11/2014   הזמנה לקבלת הצעות לחכירת 2 מגרשים במתחם אחד - בית שמש
 
יש/150/2014
מכרז חוזר: הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרשים לבניית 129 יחידות דיור ב-4 מתחמי משנה - קרני שומרון
קרני שומרון 129 23/06/201410/11/2014   מכרז חוזר: הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרשים לבניית 129 יחידות דיור ב-4 מתחמי משנה - קרני שומרון
 
ים/234/2014
הזמנה לקבלת הצעות לחכירת 2 מגרשים במתחם אחד לבניית מגורים מיוחדים (120 יחידות דיור למגורי סטודנטים, קשישים, מלונאות)- בית שמש
בית שמש 120 27/08/201410/11/2014   הזמנה לקבלת הצעות לחכירת 2 מגרשים במתחם אחד לבניית מגורים מיוחדים (120 יחידות דיור למגורי סטודנטים, קשישים, מלונאות)- בית שמש
 
יש/151/2014
הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרשים לבניית 102 יחידות דיור ב-2 מתחמי משנה - עמנואל
עמנואל 102 23/06/201410/11/2014   הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרשים לבניית 102 יחידות דיור ב-2 מתחמי משנה - עמנואל
 
בש/110/2014
הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרשים לבניית 72 יחידות דיור ב-4 מתחמי משנה - גבע בנימין (אדם)
גבע בנימין 152 30/06/201417/11/2014   הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרשים לבניית 72 יחידות דיור ב-4 מתחמי משנה - גבע בנימין (אדם)
 
יש/172/2014
הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרשים לבניית 38 יחידות דיור - גבע בנימין (אדם)
גבע בנימין 38 30/06/201417/11/2014   הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרשים לבניית 38 יחידות דיור - גבע בנימין (אדם)