מכרזים
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית

 חפש מכרזים 

במאגר זה מרוכזים המכרזים הפעילים של משרד הבינוי על פי חלוקה לנושאים.
49 מכרזים במאגר
מתאריך
עד תאריך

 מכרזים פעילים 

דרושים

מספר המכרזתיאור המכרזיישוב   יחידות דיור  תאריך פתיחהתאריך סגירהקישור למכרז    
31662
סגן/נית מנהל/ת אגף בכיר (תכנון)
ירושלים    17/11/201401/12/2014   סגן/נית מנהל/ת אגף בכיר (תכנון)
 
31664
מנהל/ת תחום (מדיניות)
ירושלים    17/11/201401/12/2014   מנהל/ת תחום (מדיניות)
 

פיתוח

מספר המכרזתיאור המכרזיישוב   יחידות דיור  תאריך פתיחהתאריך סגירהקישור למכרז    
2014\11667
השלמת כביש 1 ועבודות פיתוח (פרסום חוזר ומעודכן) - גבע בנימין, שכונה א'
גבע בנימין    10/11/201401/12/2014   השלמת כביש 1 ועבודות פיתוח (פרסום חוזר ומעודכן) - גבע בנימין
 
11798-14
ביצוע תשתיות ל-46 יחידות דיור, שלב א' - ברור חיל
ברור חיל    10/11/201401/12/2014   ביצוע תשתיות ל-46 יחידות דיור, שלב א' - ברור חיל
 
11889-14
ביצוע תשתיות ל-53 יחידות דיור - עמיעד
עמיעד    10/11/201401/12/2014   ביצוע תשתיות ל-53 יחידות דיור - עמיעד
 
2014\11667
השלמת כביש מס' 1 לאחר פינוי מבנה תעשייתי - גבע בנימין
גבע בנימין    10/11/201401/12/2014   השלמת כביש מס' 1 לאחר פינוי מבנה תעשייתי - גבע בנימין
 
11525/2014
השלמת כבישים מס' 5-2 למסירה ברובע גוגנהיים - קריית גת
   10/11/201401/12/2014   השלמת כבישים מס' 2-5 למסירה ברובע גוגונהיים קריית גת
 
11698/14
ביצוע קיר אקוסטי - חריש
חריש    10/11/201401/12/2014   ביצוע קיר אקוסטי  - חריש
 
11852/14
תשתיות א' כולל עבודות עפר במגרשים - טמרה
טמרה    10/11/201401/12/2014   תשתיות א' כולל עבודות עפר במגרשים - טמרה
 
11546-14
כבישים 6,3 וקו ביוב 24 - רמת בית שמש
בית שמש    10/11/201401/12/2014   כבישים 6,3 וקו ביוב 24 - רמת בית שמש
 
2014\11667
השלמת כביש 1 ועבודות פיתוח, פרסום חוזר מעודכן - שכונה א' - גבע בנימין
גבע בנימין    10/11/201401/12/2014   השלמת כביש 1 ועבודות פיתוח, פרסום חוזר מעודכן - שכונה א' - גבע בנימין
 

שיווק יחידות דיור

מספר המכרזתיאור המכרזיישוב   יחידות דיור  תאריך פתיחהתאריך סגירהקישור למכרז    
ים/289/2014
הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרשים לבניית 70 יחידות דיור במתחם אחד - בית שמש
בית שמש 70 17/09/201401/12/2014   הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרשים לבניית 70 יחידות דיור במתחם אחד - בית שמש