שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס יגיש מחר לממשלה החלטה לקביעת מפת אזורי עדיפות לאומית חדשה
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית

 

שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס יגיש מחר לממשלה החלטה לקביעת מפת אזורי עדיפות לאומית חדשה


סיוע בדיור, פיתוח לבנייה חדשה, אודות 28.01.2012
במפת העדיפות הלאומית החדשה 91 ישובים במגזר העירוני ו-557 ישובים במגזר הכפרי.

סבסוד פיתוח עומד על כ-75 אלף שקל לדירה במגזר העירוני, סבסוד הפיתוח מגיע עד 150 אלף שקל להרחבות במגזר הכפרי.

הוחלט להגדיל את סבסוד הוצאות הפיתוח ל-70% בישובים כפריים שלא הצליחו למשוך אוכלוסייה חדשה על אף סבסוד של 50% שניתן על-פי המפה הקודמת.

משרד הבינוי והשיכון גיבש הצעת מחליטים לקביעת מפת אזורי עדיפות לאומית חדשה אשר תובא לאישור הממשלה מחר (ראשון) על ידי שר הבינוי והשיכון, ח"כ אריאל אטיאס.

שר הבינוי והשיכון, ח"כ אריאל אטיאס, מציין: "המפה החדשה מציבה פתרונות נוספים ואטרקטיביים לזוגות צעירים ומשפרי דיור בישראל. אני מאמין שהמפה החדשה בשילוב עם תכנית המענקים לרכישת דירה חדשה בפריפריה בהיקף של 100 אלף שקל ליחידת דיור לזוג צעיר הקונה דירה ראשונה, שנכנסה לתוקף בקיץ האחרון - יצליחו למשוך לפריפריה זוגות צעירים שרוצים להגשים את חלום רכישת הדירה. המפה מעודדת הגירה חיובית לפריפריה ומעניקה סבסוד פיתוח בשיעור של 50% לבנייה רוויה ביישובים העירוניים ובחלקם גם עבור בנייה צמודת קרקע בערים אלו.

במפה החדשה יושמו לקחים מהמפה הקודמת ולכן הוחלט להגדיל את הסבסוד פיתוח בחלק מהיישובים הכפריים שלא הצליחו למשוך אליהם אוכלוסייה חדשה ורעננה, וזאת למרות הסבסוד של 50% בהוצאות הפיתוח שניתן עד כה.
המפה החדשה הוכנה בעקבות החלטת הממשלה על שינוי מפת העדיפות והצורך לדרג את הישובים מחדש. למפה החדשה נוספו למעלה מ-200 ישובים שלא היו במפה הקודמת, למרות המגבלה התקציבית. הכל, תוך קביעת קריטריונים שוויוניים ואובייקטיבים המבוססים על נתוני למ"ס בלבד".

רקע כללי:

 

מגזר עירוני - באזור עדיפות לאומית במגזר העירוני יש 91 ישובים – חציים באזור עדיפות לאומית א'1 וחציים באזור עדיפות לאומית א'2. באזור עדיפות לאומית א'1 יש סבסוד גם למגרשים לבנה ביתך ובאזור עדיפות לאומית א'2 הסבסוד ניתן לבנייה רוויה בלבד. לרשימה נוספו כמות גדולה של ישובים מהמגזר הערבי.

הסבסוד במגזר העירוני עומד על 50% מאומדן הפיתוח לכל יחידת דיור בבנייה רוויה (כ-70-80 אלף שקל ליחידת דיור) ול-64-107 אלף שקל למגרש בנה ביתך בהתאם לטופוגרפיה. למעשה המדינה מבצעת פיתוח ברמה גבוהה ביותר וגובה פחות כסף כדי לאפשר את שיווק הקרקע ליזמים במחירים סבירים. והמשרד דואג כי רמת הפיתוח תהיה גבוהה בדיוק כמו מרכז הארץ, וזאת באמצעות הסבסוד של הפיתוח – כלומר, רמת התשתיות, הביוב, השטחים הציבוריים יהיו באותה רמה כמו במרכז הארץ (למרות שמחיר הקרקע הנמך בפריפריה לא נושא את עלויות הוצאות הפיתוח)- באמצעות סבסוד של המדינה את פער העלויות. הנחה משמעותית בהוצאות הפיתוח, כדי להוזיל את מחירי הדירות והבתים בפריפריה.

בישובי המגזר הכפרי – נע סבסוד הפיתוח על 20% עד 70% בהתאם לקבוצת הישובים (70% בישובי א'1, 50% מעלות הפיתוח בישובי א'2 ו-20% מעלות הפיתוח באזור עדיפות לאומית ב'). הסבסוד לפיתוח הציבורי נועד להפחית את עלויות הפיתוח למשתכן, מה שמהווה גורם מעודד להרחבות ולהתיישבות בישובי הפריפריה.

במגזר הכפרי 557 ישובים שדורגו באמצעות קריטריונים אובייקטיבים למי שנזקק לעזרה מבחינת הדיור בהרחבה. סבסוד הפיתוח מגיע עד 150 אלף שקל באזור עדיפות לאומית א'1, עד 107 אלף שקל באזור עדיפות לאומית א'2, ועד כ-43 אלף שקל באזור עדיפות לאומית ב' – זריקת עידוד אמיתית ומשמעותית להרחבות בפריפריה.

באמצעות קביעת המפה החדשה, מבקש משרד הבינוי והשיכון לעודד הגירה חיובית ליישובים הנכללים בה, לעודד בהם בנייה, להעצים את חוסנם הכלכלי ולהציג פתרון בעל יתרון כלכלי למצוקת הדיור של רבים מתושבי הארץ.

קביעת המפה הנוכחית נעשתה בצורה שוויונית, תוך הצבת קריטריונים אחידים ומוסדרים לכניסה אליה. המפה ברורה ואובייקטיבית, והמדדים לפיהם הוכללו הישובים במפה נהירים ומקיפים, וישמשו גם בעתיד לבחינת ישובים לתכנית.

למפה החדשה נכנסו ישובי מיעוטים רבים שענו על הקריטריונים ויזכו בסבסוד הוצאות פיתוח. כמו כן, ישובים כפריים שהופיעו במפה וקיבלו בעבר סבסוד של 50% בהוצאות הפיתוח, אך למרות זאת לא הצליחו להתפתח, לגדול ולמשוך אליהם אוכלוסיה חדשה, יזכו במפה הנוכחית לסבסוד בגובה של 70% מהוצאות הפיתוח. זאת מתוך הבנה של משרד הבינוי והשיכון שיש מקום לקבוע שיעורי סבסוד שונים על פי מידת יכולת הישוב למשוך אוכלוסייה חדשה אליו. 

הקריטריונים שנקבעו לכניסה למפה החדשה:

ישובים עירוניים 

  • היכללות ברשויות מקומיות בהן המדד הכלכלי-חברתי על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוא 1-6 (המדד עצמו נע בין 1 ל-10).
  • ערכי הקרקע
  • דירוג על פי המרכיבים והמשקולות הבאים: שיעור ההגירה מהישוב 30% או יותר, שיעור גידול האוכלוסייה 25%, מדד פריפריאליות 15% (של הלמ"ס), דירוג חברתי – כלכלי 15% ושיקול ביטחוני 15%.

ישובים כפריים 

  • כל הישובים המופיעים בהחלטה 1060 (ההחלטה על מפת אזורי עדיפות לאומית).
  • דירוג על פי המרכיבים והמשקולות הבאים: גודל היישוב 20%, שיעור הגירה 20%, מדד פריפריאליות 20%, שיעור גידול אוכלוסייה 15%, דירוג חברתי – כלכלי 10% ושיקול ביטחוני 15%.

מלבד לתכנון ולפיתוח העירוני והכפרי, נוגעת ההצעה גם בתחום הסיוע לפרט. בחישוב הזכאות של מחוסר דיור להלוואה לדיור, יינתן ניקוד מינימאלי של 1,500 נקודות לאלה המבקשים לרכוש דירה באחד מהיישובים בעדיפות לאומית א'. בנוסף, הלוואת מקום, שתילקח כתוספת להלוואה לדיור, תינתן בריבית ששיעורה 4.5% (צמודה למדד) ויכולה להשתנות על פי החלטה משותפת של שר האוצר ושר הבינוי והשיכון.

בתום ארבע שנים מקבלת ההחלטה ומדי ארבע שנים, תיבחן רשימת היישובים, על פי אמות המידה שנקבעו. הודעה על יישובים שיתווספו תפורסם באתרי האינטרנט של משרד ראש הממשלה ומשרד השיכון והבינוי.

קביעת אזורי עדיפות לאומית תעודד את המתגוררים באזורים המוגדרים ככאלה להישאר בהם ותוסיף הגירה לאזורי הפריפריה, אם על ידי הטבות הניתנות לגבי הבנייה והפיתוח של היישובים ואם באמצעות סיוע לחסרי דירה לרכוש דירת מגורים. ההצעה תקדם ותחזק את הפריפריה ובמקביל תצמצם פערים חברתיים.


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?