ועדת שרים - הטבות ותמריצים לעידוד ההתישבות בנגב ובגליל
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית

 

ועדת שרים - הטבות ותמריצים לעידוד ההתישבות בנגב ובגליל


פיתוח לבנייה חדשה, שיקום והתחדשות 30.06.2008

ועדת שרים אישרה סדרה של הטבות ותמריצים לעידוד ההתישבות בנגב ובגליל. בין ההחלטות: סבסוד הוצאות פיתוח תשתיות לבנייה חדשה לחיילים משוחררים ביישובים הלא יהודיים בצפון (דרוזים, צ'רקסים, בדואים וערבים). השר בוים: "ההחלטה של העמקת הסבסוד במגרשים לחיילים המשוחררים מקרב המיעוטים היא מתבקש הנושא בחובו הוקרה והערכה לשירותם למען ביטחון מדינת ישראל"

ועדת שרים לפיתוח הנגב והגליל אישרה סדרה של הטבות ותמריצים לעידוד ההתיישבות באזור הנגב והגליל. שר הבינוי והשיכון, זאב בוים, הביא בפני הוועדה שורה של פרויקטים הנתמכים על ידי המשרד ובכללם: פרויקט כפרי סטודנטים "איילים" בנגב ובגליל; מגרשי ספורט "משולבים" למגזר הערבי והבדואי בנגב ובגליל; הקצאת דירות בשיכון הציבורי לרשויות מקומיות באזורי הפריפריה לצורך אכלוס סטודנטים התורמים לקהילה; שיקום בתי קשישים בהתיישבות; שיווק מגרשים נוספים לאנשי כוחות הביטחון בעכו בשכונת "אגרוף דרום"; סבסוד הוצאות פיתוח תשתיות לבנייה חדשה לחיילים משוחררים בישובים הלא יהודיים בצפון (דרוזים, צ'רקסים, בדואים וערבים).

השר בוים ציין בישיבה כי ההחלטה של העמקת הסבסוד במגרשים לחיילים המשוחררים מקרב המיעוטים היא מתבקש הנושא בחובו הוקרה והערכה לשירותם המצוין של בני מגזרי המיעוטים למען ביטחון מדינת ישראל. יש בהחלטה מסר ברור שהמדינה יודעת לתעדף את בניה אשר נוטלים חלק חשוב במשימות הלאומיות הראשונות במעלה".


להלן הפירוט:

פרויקט כפרי סטודנטים "איילים" בנגב ובגליל

מדובר בסיוע לתמוך בהרחבת כפרי סטודנטים ובהגדלתם בנגב ובגליל. הסיוע המוצע ע"י המשרד הינו סבסוד עלות פיתוח תשתיות ע"פ כללי המשרד (בין 58 ל-97 אלפי ₪ למגרש בהתאם לשיפועים).

עמותת איילים הוקמה לפני כ-5 שנים ע"י חבורת צעירים יוצאי צבא במטרה לחזק את מפעל ההתיישבות והמעורבות הקהילתית בנגב ובגליל. איילים מקדמים הקמת כפרי סטודנטים בנגב ובגליל אשר מהווים בסיסי יציאה להתיישבות קבע ומעורבות חברתית באזור.

כיום חברים בעמותה כ-430 סטודנטים מתוכם חיים כ-354 בשמונה כפרי סטודנטים: 

 

  1. אשלים ברמת נגב – 90 סטודנטים.
  2. שכונה ד' בבאר שבע – 25 סטודנטים.
  3. שני כפרים בדימונה – 74 סטודנטים.
  4. במושב יכיני בשער הנגב – 50 סטודנטים.
  5. בקריית שמונה – 60 סטודנטים.
  6. בנווה אור שבעמק המעיינות – 25 סטודנטים.
  7. בעיר העתיקה בעכו – 15 סטודנטים.
  8. בעיר העתיקה בבאר שבע – 15 סטודנטים.

במסגרת המעורבות הקהילתית, מטפלת כיום העמותה בכ-20,000 ילדים ונוער בעיירות הפיתוח בנגב ובגליל. כל סטודנט נותן 500 שעות בשנה לטובת הפעילות הקהילתית. הסטודנטים עובדים עם ילדים ונוער בסיכון, חיילים בודדים וקשישים.

כפרי הסטודנטים בהן משתכנים הסטודנטים, מקבלים אופי שונה על פי מתווה המקום. במתווה הכפרי – דירות נטושות ו/או מבנים יבילים ובעירות הפיתוח, משפצת העמותה דירות עמידר ודירות בבעלות המנהל, במקביל לפיתוח השטחים הציבוריים. כיום מייצרת העמותה שלושה גרעיני בוגרים בשנה, היוצאים להתיישבות קבע באזור.

איילים פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם הסוכנות היהודית, קרן רש"י, קרן היסוד, קרן מיראז', מגביות קנדה ובריטניה וגופים נוספים.

מטרת ההחלטה: להגדיל את שורות העמותה לכ-1,000 סטודנטים, אשר יעבדו עם למעלה מ-40,000 ילדים ויגורו בעשרה כפרי סטודנטים בנגב ובגליל. כמות זו תייצר כ-300 בוגרים כל שנה, אשר יחליטו להישאר באזור למגורי קבע.

מגרשי ספורט "משולבים" למגזר הערבי והבדואי בנגב ובגליל

מדובר במיזם במימון של שלושה משרדי ממשלה: משרד הבינוי והשיכון, המשרד לפיתוח נגב והגליל ומשרד המדע, התרבות והספורט. כל משרד מממן 6 מיליוני ₪ (3 מלש"ח לשנה משך שנתיים). ביצוע התכנית ע"פ כללים שהוגדרו בהצעה יהיה ע"י משרד הבינוי והשיכון בתיאום עם משרד המדע, התרבות והספורט.

מטרת הקמת מגרשי ספורט משולבים ומתקני ספורט בכלל, הינה לאפשר לילדים ונוער כר פורה לפיתוח מיומנויות שונות והכוונה ספורטיבית, מקצועית וחינוכית. מגרשי הספורט מעשירים את הפעילות במוסדות התרבות והקהילה ומשביחים את מוסדות החינוך.

התוכנית נועדה לענות על חוסר גדול במתקנים מסוג זה במגזר הערבי והבדואי ולסייע בצמצום פערים.

הקצאת דירות בשיכון הציבורי לרשויות מקומיות באזורי הפריפריה לצורך אכלוס סטודנטים התורמים לקהילה

מדובר בהשכרת דירות בשיכון הציבורי לסטודנטים באמצעות הרשויות המקומיות בישובים: קריית שמונה, עכו, באר שבע, דימונה, וירוחם. השכרת הדירות תהיה בהנחה של 75% למשך 5 שנים. עלות שיפוץ הדירות תקוזז מחיוב שכר דירה. הסטודנטים יתחייבו לפעילות בקהילה בהיקף של 6 שעות שבועיות.

יודגש, כי ממשלת ישראל רואה חשיבות בדבר פיתוח הנגב בכלל ופיתוח אזור סובב עזה ושדרות רבתי בפרט. באזור הנזכר לעיל נדרשת מעורבות קהילתית אשר תוכל לתרום לחיזוק היישובים.

כבר היום מתקיימות פעילויות דומות מסוג זה בפריפריה ומספקות תוצאות ממשיות לאיכות חייהם של התושבים. סטודנטים הבאים ללמוד באזורים אלו יכולים להוות מקור חשוב לקידום הנגב בכלל ואזור סובב עזה רבתי בפרט. מגוריהם באזור מהווה בסיס להתפתחות חינוכית וחברתית לילדי האזור וכמו כן, מאפשרת לסטודנטים להכיר את העיר שדרות על ידי כך גם לקבל החלטה על מעבר קבע לנגב בכל ולאזור סובב עזה רבתי בפרט.

ההחלטה תקדם את הקהילה והחברה בעיר שדרות בטווח קצר ותקדם את ההתיישבות באזור סובב עזה רבתי בטווח הארוך. חיבור פעילות הסטודנטים באזור ואכלוסם במקבץ מייצר תאום וחיסכון ממשלתי אשר בסופו של דבר יקדם את רווחת תושבי באזור.

שיקום בתי קשישים בהתיישבות

מדובר במתן סיוע לשיפוץ דירות של קשישים במושבים במועצות אזוריות המדורגות באשכולות 1-5. התקצוב למיזם נאמד ב-9.3 מיליוני ₪ שיתחלק בין שלושה משרדים – המשרד לענייני גמלאים (5 מלש"ח), משרד נגב גליל (2 מלש"ח) ומשרד הבינוי והשיכון (2.3 מלש"ח) ויתפרס במהלך שנתיים. משרד הבינוי והשיכון יופקד על הביצוע של כ-300 יחידות דיור בעלות ממוצעת של 30 אלפי ₪ ליחידת דיור.

יצויין, כי מועצות אזוריות בדירוג חברתית כלכלי 1-5 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הינן מועצות "חלשות" בהם מתגוררים, בין היתר, קשישים המתקיימים מקצבת זיקנה ומהבטחת הכנסה.

בתי המגורים בהם מתגוררים הקשישים הינם בתים ישנים בדרך כלל (שנבנו בשנות ה-50), וכיום מתגוררים בהם הקשישים לבד. בתים אלה במצב פיזי ירוד, ויש צורך לבצע בהם התאמות ושיפוצים מינימאליים בהתאם ל"סל השיפוצים" לשיקום בתי קשישים שהוכן ע"י משרד הבינוי והשיכון.

לכל בית בו מתגורר קשישי זכאי כמור, תיערך בדיקה הנדסית לקביעת עבודות השיפוצים הספציפיות ובהתאם ל"סל השיפוצים". עלות ממוצעת לשיפוץ יחידת דיור – כ-30,000 ₪.

ביחס ליישובים עירוניים יצוין כי קיימת כבר תוכנית שיקום שכונות פעילה, הכוללת טיפול בדירות קשישים.

שיווק מגרשים נוספים לאנשי כוחות הביטחון בעכו בשכונת "אגרוף דרום"

מדובר בתוספת לסבסוד עוד 7 מגרשים עבור כוחות הביטחון בשכונת אגרוף דרום בעכו. זאת בהמשך לסבסוד 100 מגרשים ע"פ החלטת ממשלה משנת 2005. סך הסבסוד הינו 420 אלפי ₪ ומתחלק באופן שווה בין משרד הבינוי והשיכון לבין משרד נגב-גליל. בניית 100 יחידות דיור הראשונות נמצאת בעיצומה, כאשר מועד האכלוס הצפוי הינו לקראת סוף השנה.

ועדת שרים לפיתוח הנגב והגליל קיבלה החלטה שקיבלה תוקף בהחלטת ממשלה מס' 4551 מיום 8.12.05, בדבר סבסוד עלויות פיתוח לאנשי כוחות הביטחון בעכו, מתוך רצון לקדם את פיתוח העיר ולהביא למשיכת תושבים חדשים אליה.

בשלב א' שווקו בהצלחה 100 יחידות דיור לאנשי כוחות הביטחון שקיבלו תוספת סבסוד של 60,000 ₪ ליחידת דיור בהתאם להחלטת הממשלה מס' 4551 מיום 8.12.05.

במסגרת התוכנית "אגרוף דרום" נותרו באותו מתחם 7 מגרשים הכוללים 7 יחידות דיור נוספות המהוות חלק אינטגרלי משלב א'. מגרשים אלו קלועים במתחם שפותח ע"י משרד הבינוי והשיכון ולאור רמת הביקושים שנוצרה סביב המתחם, עלה הצורך להקצותם ולהוסיף את שבעת המגרשים לשלב א' שכבר שווק ובכך לסיים את הפרויקט כולו ובכלל זה את הפיתוח.

סבסוד הוצאות פיתוח תשתיות לבנייה חדשה לחיילים משוחררים בישובים הלא יהודיים בצפון (דרוזים, צ'רקסים, בדואים וערבים)

מדובר בתוספת סבסוד עלויות פיתוח במגזרים אלה של 25%. בנוסף נקבע כי התשלום המרבי לא יעלה על 100 אלפי ₪ ליחידת דיור עד לסוף 2010. המימון לסיוע הנוסף בא ממשרד ראש הממשלה (4 מלש"ח) ומשרד נגב גליל (6 מלש"ח), כאשר "תרומתנו" של 34 מלש"ח כבר מעוגנת בבסיס התקציב ע"פ החלטות ממשלה קודמות.

 

 


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?