דיווח על מכירת דירה
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
בנייה חדשה


 דיווח על מכירת דירה 

 
ב-6 באוקטובר 2008 נכנס לתוקפו תיקון מספר 4 לחוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(דיווח לממונה), התשס"ט-2008. ב-9 במאי 2012 פורסמו תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה) (תיקון), התשע"ב-2012.

על מוכר הדירה למלא טופס הצהרה מקוון לממונה במהלך 40 ימים ממועד חתימת חוזה המכר.

הדיווח ייעשה באמצעות הטופס המקוון בלבד ולפי ההנחיות להלן.


מילוי טופס הצהרה על מכירת דירה 

משרד הבינוי והשיכון מעמיד לרשות מוכר הדירה טופס מקוון להצהרה על מכירת דירה.
הטופס המקוון מקבל מספר סימוכין והוא תקף לדירה הנמכרת בלבד.
תהליך ההצהרה יתבצע במקביל הן באמצעות מילוי טופס מקוון ושליחתו והן באמצעות החתמה ידנית של הטפסים ושליחתם בדואר רשום.


התהליך כולל חמישה שלבים:
  • מילוי הטופס המקוון (שימו לב להסברים המלווים).
  • הדפסת הטופס המקוון (באמצעות הכפתור "הדפס") ובדיקת הנתונים שהוזנו. אם נדרשים תיקונים אפשר לחזור על התהליך.
  • שליחת הטופס המקוון (באמצעות הכפתור "שלח").
    חשוב! לאחר לחיצה על המקש "שלח" אי-אפשר לשנות נתונים בטופס.
  • חתימה ידנית של המצהיר על הטופס שהודפס וכן החתמת עורך דין עליו.
  • שליחת הטופס החתום בדואר רשום.
    חשוב! הקפידו לשמור עותק של הטופס המקוון במחשב האישי שלכם וכן צילום של העותק המוחתם.

טופס הצהרה על מכירת דירהכתובת למשלוח דואר וליצירת קשר 

כתובת למשלוח דואר:

לכבוד
הממונה לפי חוק המכר
משרד הבינוי והשיכון
קריית הממשלה, מזרח ירושלים
ת"ד 18110
ירושלים 9118002


לתמיכה טכנית: טלפון 1-800-200-560.
לשאלות בתחום המקצועי נא לפנות לממונה על חוק מכר דירות, טלפון 02-5847910 או בדואר אלקטרוני dira@moch.gov.il


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

ועדה מקומית לתכנון ובנייה
במסגרת הסדרת התכנון והבנייה בישראל, לכל מרחב תכנון מקומי יש ועדה מקומית לתכנון ולבנייה. שר הפנים הוא המכריז על ש...
הרחבה 
 
הערת אזהרה
במסגרת דיני המקרקעין "הערת אזהרה", היא רישום במרשם המקרקעין בדבר התחייבות בכתב, של בעל המקרקעין או בעל...
הרחבה 
 

קישורים נבחרים