עבודות פיתוח
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
בנייה חדשה


 עבודות פיתוח 

 
משרד הבינוי והשיכון מבצע עבודות פיתוח על פי התב"ע באתרים שקיבל ממינהל מקרקעי ישראל במסגרת הרשאה לתכנון ופיתוח. עם גמר עבודות הפיתוח מעביר המשרד את האחריות לאחזקת האתרים לרשות המקומית. המשרד מחשב את עלויות הפיתוח בהתאם לתכנון האתר ובהתאם למחירון לעבודות פיתוח. עלויות הפיתוח מתחלקות בין המגרשים הסחירים לפי גודלי המגרשים ולפי היקף זכויות הבנייה. לקראת פרסום המכרז ייקבע חיוב עלויות הפיתוח לכל מגרש ולכל יחידת דיור.

 פיתוח במעלה אדומים

פיתוח במעלה אדומים

 עבודות פיתוח בדימונה

עבודות פיתוח בדימונה

 עבודות פיתוח במעלה אדומים

עבודות פיתוח במעלה אדומים

עבודות מיוחדות באתר (הכנת השטח לבנייה) 

העתקת תשתיות: צינורות מים, מערכות ביוב, ניקוז, קווי טלפון, עמודי חשמל, עצים לעקירה או העתקה.

סקר ארכאולוגי: סקר ראשוני ועבודות חפירה לשחרור האתר לבנייה יבוצע על ידי רשות העתיקות במהלך הכנת התב"ע וימומן על ידי משרד הבינוי והשיכון. במידת הצורך יבוצעו חפירות הצלה בשטחי ציבור כחלק מביצוע עבודות הפיתוח הכללי באתר.

תכנון רשת חשמל: השלמת הליך הכנת התב"ע ויצירת התיאום המוקדם הנדרש עם חברת החשמל.

עבודות עפר במגרשי הבנייה: יישור שטח כללי, חפירה ומילוי של האתר כולל קירות תומכים למגרשי הבנייה.

ניקוז: ניקוז מי התהום במקרים שבהם יהיה צורך מוכח. עבודות תיעול.

שילוט רחובות.


עבודות שכיחות (באתר) 

כבישים: כולל ביצוע מושלם של הכבישים, המדרכות, הניקוז , קירות התמך לכביש, מערכות תאורה והסדרי תנועה, תמרור וכן הכנה לרמזור, לריהוט רחוב ולמערכות השקיה וגינון.

מים: קווי המים הפנימיים באתר ומתקנים הנדסיים נוספים אם יידרשו על פי סיכום עם הרשות המקומית.

ביוב: ביוב ציבורי בתוך האתר ובניית מתקנים הנדסיים אם יידרשו על פי סיכום עם הרשות המקומית.

שטחים ציבוריים פתוחים: פיתוח כל השטחים המוגדרים בתב"ע כשטח ציבורי פתוח: גינות ציבוריות, מעברים ציבוריים, טיילות וכיכרות.

חשמל: תשלום חלקי לחברת החשמל על ביצוע רשת החשמל ועל חיבור לבית במימון ביניים של משרד הבינוי והשיכון בהתאם לסיכום הספציפי בכל אתר ואתר.


עבודות ראש שטח (מחוץ לאתר) 

כבישים: כל העבודות לביצוע מושלם של הכבישים האמורים לחבר את האתר לרשת העירונית הקיימת.

מים: התוכנית תיקבע בהתאם לסיכום עם הרשות המקומית. אם אין סיכום המשך קווי ההספקה מחוץ לגבולות האתר, ברכות אגירה של מים, גם אם הן נמצאות בתוך האתר.

ביוב: התוכנית תיקבע בהתאם לסיכום עם הרשות המקומית. אם אין סיכום, המשך קווי הביוב מחוץ לגבולות האתר כולל תחנות שאיבה, גם אם הן נמצאות בתוך האתר, קווי סניקה והולכה עד מכון הטיהור. מכון טיהור לא ייכלל באומדן הפיתוח. המימון באחריות הרשות המקומית ומינהלת הביוב הארצית במשרד התשתיות הלאומיות.

תיעול: התוכנית תיקבע בהתאם לסיכום עם הרשות המקומית. אם אין סיכום, המשך מערכות התיעול באתר ומחוצה לו המשרתות את האתר.


לדף זה בשפה: To this page in
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

משק סגור
הוצאות הפיתוח מותנות בהכנסה משיווק יחידות דיור. ...
הרחבה 
 
בנייה רוויה
בנייה שאינה צמודת קרקע שלא תפחת מ-4 יחידות דיור לדונם נטו, שנבנות בד בבד.
   ...
הרחבה