רשימת יישובי עדיפות לאומית
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
אודות

 חפש יישוב עדיפות לאומית 

ב-29 בינואר 2012 התקבלה החלטת ממשלה מס' 4192 שקבעה את מפת אזורי העדיפות הלאומית בנושא הטבות בתחום הבינוי. החלטת ממשלה זו התקבלה בהמשך להחלטת הממשלה מספר 1060 מיום 13.12.09.

ברשימה זאת תוכלו למצוא את כל יישובי העדיפות, עירוניים וכפריים, בחלוקה לקבוצות.

הרשימה מוצגת לנוחות הגולשים. במקרה של הבדלים בינה לבין הרשימה בהחלטת הממשלה, החלטת הממשלה היא זו המחייבת.

למידע נוסף בדבר ההטבות לאזורי עדיפות לאומית.
1283 יישובים במאגר

 יישובי עדיפות לאומית 

שם היישובסיווג סיוע בפיתוח בישובים כפרייםסיוע בשכר דירה
יבנאל
א2 - עירוני אזור עדיפות א
יבנה
ללא עדיפות לאומית ללא עדיפות לאומית
יגור
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
יגל
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
יד בנימין
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
יד השמונה
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
יד חנה
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
יד מרדכי
א1 - כפרי ללא סיוע
יד נתן
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
יד רמב"ם
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
ידידה
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
יהוד-מונוסון
ללא עדיפות לאומית ללא עדיפות לאומית
יהל
א1 - כפרי ללא סיוע
יובל
א2 - כפרי ללא סיוע
יובלים
ב - כפרי ללא סיוע
יודפת
ב - כפרי ללא סיוע
יונתן
א2 - כפרי ללא סיוע
יושיביה
א2 - כפרי ללא סיוע
יזרעאל
א1 - כפרי ללא סיוע
יחיעם
א2 - כפרי ללא סיוע
יטבתה
א1 - כפרי ללא סיוע
ייט"ב
א1 - כפרי ללא סיוע
יכיני
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
ינוב
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
ינון
ללא עדיפות לאומית ללא עדיפות לאומית
יסוד המעלה
ללא עדיפות לאומית ללא עדיפות לאומית
יסודות
ב - כפרי ללא סיוע
יסעור
ב - כפרי ללא סיוע
יעד
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
יעל
ב - כפרי ללא סיוע

*בהתאם לסעיף 7 בהחלטת ממשלה זו, מובא לידיעה כי היישוב חריש התווסף לרשימת היישובים שלעיל מתוקף הגדרתו כיישוב חדש כאמור בסעיף 4 (ד) להחלטת ממשלה 1060 מיום 13.12.2009.