רשימת יישובי עדיפות לאומית
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
אודות

 חפש יישוב עדיפות לאומית 

ב-29 בינואר 2012 התקבלה החלטת ממשלה מס' 4192 שקבעה את מפת אזורי העדיפות הלאומית בנושא הטבות בתחום הבינוי. החלטת ממשלה זו התקבלה בהמשך להחלטת הממשלה מספר 1060 מיום 13.12.09.

ברשימה זאת תוכלו למצוא את כל יישובי העדיפות, עירוניים וכפריים, בחלוקה לקבוצות.

הרשימה מוצגת לנוחות הגולשים. במקרה של הבדלים בינה לבין הרשימה בהחלטת הממשלה, החלטת הממשלה היא זו המחייבת.

למידע נוסף בדבר ההטבות לאזורי עדיפות לאומית.
1283 יישובים במאגר

 יישובי עדיפות לאומית 

שם היישובסיווג סיוע בפיתוח בישובים כפרייםסיוע בשכר דירה
יעף
א1 - כפרי ללא סיוע
יערה
א2 - עירוני ללא סיוע
יפיע
א1 - כפרי ללא סיוע
יפית
ב - כפרי ללא סיוע
יפעת
א1 - כפרי ללא סיוע
יפתח
א2 - כפרי ללא סיוע
יצהר
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
יציץ
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
יקום
ב - כפרי ללא סיוע
יקיר
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
יקנעם (מושבה)
ב - כפרי ללא עדיפות לאומית
יקנעם עילית
א1 - כפרי ללא עדיפות לאומית
יראון
א1 - כפרי ללא סיוע
ירדנה
א1 - עירוני ללא סיוע
ירוחם
ללא עדיפות לאומית אזור עדיפות א
ירושלים
ללא עדיפות לאומית ללא עדיפות לאומית
ירחיב
א2 - עירוני ללא סיוע
ירכא
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
ירקונה
א2 - כפרי ללא סיוע
ישע
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
ישעי
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
ישרש
ב - כפרי ללא סיוע
יתד
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
יתיר
א2 - עירוני ללא סיוע
כאבול
א2 - עירוני ללא סיוע
כאוכב אבו אל-היג'א
א2 - כפרי ללא סיוע
כברי
א1 - כפרי ללא סיוע
כדורי
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
כדים
ללא עדיפות לאומית ללא סיוע
כדיתה
ב - כפרי ללא סיוע

*בהתאם לסעיף 7 בהחלטת ממשלה זו, מובא לידיעה כי היישוב חריש התווסף לרשימת היישובים שלעיל מתוקף הגדרתו כיישוב חדש כאמור בסעיף 4 (ד) להחלטת ממשלה 1060 מיום 13.12.2009.