פנקס הקבלנים
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
רשם הקבלנים


רשם הקבלנים מנהל את פנקס הקבלנים הכולל את כל הקבלנים הרשומים ואת סיווגם המקצועי והכספי.
החוק קובע כי עבודות הנדסה בנאיות בהיקף כספי מסוים או מסוג מסוים חייבות להתבצע רק בידי קבלן רשום.
בפנקס תוכלו לבדוק את פרטי הקבלן שאותו אתם חושבים להעסיק.

** קבלן שליד שמו מופיע הכיתוב: **מוקפא**  - מוקפא עפ"י בקשתו והוא אינו רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות עד להודעה אחרת.
שם קבלן מס זיהוי/חברה
יישוב מספר קבלן
ענף
סיווג  

לדף זה בשפה: لهذه الصفحة بلغة Для сведений по данной странице