רשם הקבלנים
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
רשם הקבלנים


 רשם הקבלנים 


 
ברכת רשם הקבלנים לכבוד חודש הרמדאן

החל מהיום מציינים בעולם כל בני הדת המוסלמית את החודש הקדוש, חודש הרמאדן.
עם תחילת חודש הרמדאן הרשו נא לי לברך אתכם בברכת חג שמח.
חודש זה מסמל אחדות, קידום הצדק, כבוד הדדי וסובלנות בין בני האדם, ועל כולנו לשאוף לקיים עקרונות חשובים אלה.
נאחל ששנה זו תהיה מוצלחת ומשמחת יותר מקודמתה, ולאלה ביניכם הצמים נאחל צום קל וסעודה מפסקת מהנה
רמאדן כרים וחג שמח.
אמנון כהן
רשם הקבלנים


רשם הקבלנים מונה על ידי שר הבינוי והשיכון ופועל מכוח חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969. מטרת רישום הקבלנים היא לקבוע כי עבודות הנדסה בנאיות יבוצעו על ידי מי שזכאי להירשם בפנקס הקבלנים ועומד בהוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969.
סרטון קמפיין "קבלן רשום" הודעות ועדכונים 

כותרת ההודעהקישור       תאריך יצירהמידע נוסף
עודכן טופס תצהיר לקבלת רישיון קבלן עדכני לשנת 2016-2015
  /SiteCollectionDocuments/tfasim/rk035.pdf
    04/01/2015  
עודכנו טופס מס' 42: תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א' וטופס מס' 43: דו"ח רו"ח מבקר בדבר מעקב סיווג לפי תקנה 10א'
  טופסי רשם הקבלנים
    05/11/2014  
הודעה בדבר הגשת בקשות חוזרות לרישום
        06/03/2014פתח
בחינות למועמדים לרישום בפנקס הקבלנים בענפי משנה
  http://www.moch.gov.il/rasham_hakablanim/Pages/mivchanim.aspx
    23/02/2014פתחמאגרי מידע

טפסים

צור קשר


לדף זה בשפה: To this page in لهذه الصفحة بلغة Для сведений по данной странице
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

מדד תשומות הבנייה
מדד המשקף את השינוי בעלויות הבנייה ...
הרחבה 
 
עבודות מסוג ראשון במעלה
עבודות בנייה למגורים בהיקף של 50 יחידות דיור לפחות או בניית מוסדות או מבני תעשייה בשטח של 5,000 מ"ר לפחות ו...
הרחבה