רשם הקבלנים
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי והשיכון - דף הבית
רשם הקבלנים


 רשם הקבלנים 


 
 רשם הקבלנים מונה על ידי שר הבינוי והשיכון ופועל מכוח חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969. מטרת רישום הקבלנים היא לקבוע כי עבודות הנדסה בנאיות יבוצעו על ידי מי שזכאי להירשם בפנקס הקבלנים ועומד בהוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969.
הודעות ועדכונים 

כותרת ההודעהקישור       תאריך יצירהמידע נוסף
פעילות רשם הקבלנים במחוז מרכז
        14/07/2014פתח
עדכון טבלת הסיווג
  http://www.moch.gov.il/rasham_hakablanim/Pages/sivug_kablanim.aspx
    01/04/2014פתח
הודעה בדבר הגשת בקשות חוזרות לרישום
        06/03/2014פתח
בחינות למועמדים לרישום בפנקס הקבלנים בענפי משנה
  http://www.moch.gov.il/rasham_hakablanim/Pages/mivchanim.aspx
    23/02/2014פתח
עלה לאוויר טופס להקפאת רישיון קבלן
 טופס 44 - תצהיר להקפאת רישיון לקבלן הרשום באופן אישי המבקש לעבוד כשכיר בחברה אחרת     30/01/2014פתחמאגרי מידע

טפסים

צור קשר


לדף זה בשפה: To this page in لهذه الصفحة بلغة Для сведений по данной странице
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

עבודות מסוג ראשון במעלה
עבודות בנייה למגורים בהיקף של 50 יחידות דיור לפחות או בניית מוסדות או מבני תעשייה בשטח של 5,000 מ"ר לפחות ו...
הרחבה 
 
מדד תשומות הבנייה
מדד המשקף את השינוי בעלויות הבנייה ...
הרחבה