טופסי רשם הקבלנים
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
רשם הקבלנים


כאן תוכלו למצוא את כל טופסי רשם הקבלנים.

חלק ממסמכי רשם הקבלנים מקוונים. הממלאים מסמכים אלה אינם נדרשים למלא שום מסמכים באופן ידני.

שימו לב: הטפסים המקוונים משמשים לרישום בענף ראשי בלבד.

למידע מפורט לגבי רישום יחיד
למידע מפורט לגבי רישום תאגיד (חברה)

שם הטופסקישור לטופס     מידע נוסף
טופס בקשה לרישום יחיד בפנקס הקבלנים - ענף ראשי
  טופס בקשה לרישום יחיד בפנקס הקבלנים - ענף ראשי
   
טופס בקשה לרישום תאגיד (חברה ושותפות) בפנקס הקבלנים - ענף ראשי
  טופס בקשה לרישום תאגיד (חברה ושותפות) בפנקס הקבלנים - ענף ראשי
   
טופס מעקב 4 (א) (6)
  טופס מעקב 4 (א) (6)
   
בקשה להחלפת עובד
  בקשה להחלפת עובד
   
טופס עדכון פרטים
  טופס עדכון פרטים
   
בקשה להעלאת סיווג רגיל לקבלן יחיד
  בקשה להעלאת סיווג רגיל לקבלן יחיד
   
אוגדן העלאת סיווג של חברה
  אוגדן העלאת סיווג של חברה    
אוגדן העלאת סיווג של שותפות
  אוגדן העלאת סיווג של שותפות    
אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – יחיד
  אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – יחיד   פתח
אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – חברה
  אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – חברה   פתח
אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – שותפות
  אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – שותפות   פתח
טופס 2 - תצהיר מנהל חברה
  טופס 2 - תצהיר מנהל חברה    
טופס 3 - כתב הסכמה לאימות העדר הרשעות פליליות
  טופס 3 - כתב הסכמה לאימות העדר הרשעות פליליות    
טופס 4 - תצהיר חברה משפחתית
  טופס 4 - תצהיר חברה משפחתית    
טופס 5 - תצהיר בדבר ניסיון
  טופס 5 - תצהיר בדבר ניסיון   פתח
טופס 6 - תצהיר מנהל לפי סעיף 4א5
  טופס 6 - תצהיר מנהל לפי סעיף 4א5    
טופס 8 - תצהיר שותף בשותפות
  טופס 8 - תצהיר שותף בשותפות    
טופס 9 - תצהיר שותף בשותפות משפחתית
  טופס 9 - תצהיר שותף בשותפות משפחתית    
טופס 11 - תצהיר יחיד
  טופס 11 - תצהיר יחיד    
טופס 12 - בקשה להעלאת סיווג חברה
  טופס 12 - בקשה להעלאת סיווג חברה    
טופס 13 - תצהיר קבלת שירותים לקבלנים לסיווג 2 ומעלה – חברה
  טופס 13 - תצהיר קבלת שירותים לקבלנים לסיווג 2 ומעלה – חברה    
טופס 14 - טופס נתונים לעניין הבקשה להעלאת סיווג
  טופס 14 - טופס נתונים לעניין הבקשה להעלאת סיווג    
טופס 15 - טבלת עבודות הנדסה בנאיות
  טופס 15 - טבלת עבודות הנדסה בנאיות    
טופס 16 - דוח רואה חשבון בדבר ביקורת נתונים כספיים ונתוני עלות
  טופס 16 - דוח רואה חשבון בדבר ביקורת נתונים כספיים ונתוני עלות    
טופס 17 - בקשה להעלאת סיווג – יחיד
  טופס 17 - בקשה להעלאת סיווג – יחיד    
טופס 18 - תצהיר קבלת שירותים לקבלנים לסיווג 2 ומעלה – יחיד
  טופס 18 - תצהיר קבלת שירותים לקבלנים לסיווג 2 ומעלה – יחיד    
טופס 19 - בקשה להעלאת סיווג רגיל – שותפות
  טופס 19 - בקשה להעלאת סיווג רגיל – שותפות    
טופס 20 - תצהיר קבלת שירותים להעלאת סיווג שותפות
  טופס 20 - תצהיר קבלת שירותים להעלאת סיווג שותפות    
טופס 21 - תצהיר המעסיק - חברה
  טופס 21 - תצהיר המעסיק - חברה    
טופס 22 - תצהיר מהנדס/הנדסאי
  טופס 22 - תצהיר מהנדס/הנדסאי    
טופס 23 - תצהיר מנהל עבודה
  טופס 23 - תצהיר מנהל עבודה    
טופס 24 - דו"ח רו"ח בדבר ביקורת נתונים בתצהיר המעסיק
  טופס 24 - דו"ח רו"ח בדבר ביקורת נתונים בתצהיר המעסיק    
טופס 25 - תצהיר המעסיק - יחיד
  טופס 25 - תצהיר המעסיק - יחיד    
טופס 26 - תצהיר המעסיק - שותפות
  טופס 26 - תצהיר המעסיק - שותפות    
טופס 27 - תצהיר מעקב לקבלן
  טופס 27 - תצהיר מעקב לקבלן    
טופס 28 - תצהיר מעקב למהנדס/הנדסאי/מנהל עבודה
  טופס 28 - תצהיר מעקב למהנדס/הנדסאי/מנהל עבודה    
טופס 29 - תצהיר בבקשה להעלאת סיווג – חברה
  טופס 29 - תצהיר בבקשה להעלאת סיווג – חברה    
טופס 30 - תצהיר בבקשה להעלאת סיווג – יחיד
  טופס 30 - תצהיר בבקשה להעלאת סיווג – יחיד    
טופס 31 - תצהיר בבקשה להעלאת סיווג - שותפות
  טופס 31 - תצהיר בבקשה להעלאת סיווג - שותפות    
טופס 32 - עדכון פרטים והצהרות הקבלן לתאגיד
  טופס 32 - עדכון פרטים והצהרות הקבלן לתאגיד    
טופס 33 - תצהיר סיווג
  טופס 33 - תצהיר סיווג    
טופס 34 - עדכון פרטים והצהרות הקבלן ליחיד
  טופס 34 - עדכון פרטים והצהרות הקבלן ליחיד    
טופס 35 - תצהיר לקבלת רישיון קבלן עדכני לשנת
  טופס 35 - תצהיר לקבלת רישיון קבלן עדכני לשנת    
טופס 36 - תצהיר לביטול רישום בפנקס הקבלנים - יחיד
  טופס 36 - תצהיר לביטול רישום בפנקס הקבלנים - יחיד    
טופס 37 - תצהיר לביטול רישום בפנקס הקבלנים - חברה או שותפות
  טופס 37 - תצהיר לביטול רישום בפנקס הקבלנים - חברה או שותפות    
טופס 42 - תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א
  תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988   פתח
טופס 43 - דוח רו"ח מבקר בדבר מעקב סיווג לפי תקנה 10א
  דוח רו"ח מבקר בדבר מעקב סיווג לפי תקנה 10א לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988   פתח
טופס 44 - תצהיר להקפאת רישיון לקבלן הרשום באופן אישי המבקש לעבוד כשכיר בחברה אחרת
  טופס 44 - תצהיר להקפאת רישיון לקבלן הרשום באופן אישי המבקש לעבוד כשכיר בחברה אחרת     
טופס הגשת תלונה נגד קבלן
  טופס הגשת תלונה נגד קבלן