חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
שיקום והתחדשות


 חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה - תמ"א 38 

 

מדינת ישראל ממוקמת באזור פעיל מאוד מבחינה סיסמית, ונמצאת לפיכך בסיכון גבוה לרעידות אדמה. אחת הדרכים להתמודדות עם מבנים שנבנו טרם החלת תקן לעמידות מבנים הנדסיים ברעידות אדמה (ת"י 413) היא "תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה" (תמ"א 38).

כמה עובדות יסוד לגבי תמ"א 38

  • תמ"א 38 מעודדת חיזוק מבנים שהוצא היתר בנייה בעבורם לפני שנת 1980 להגברת עמידותם מפני רעידות אדמה. לאחר שנה זו נבנו המבנים בהתאם לתקן הישראלי 413 לעמידות מפני רעידות אדמה
  • תמ"א 38 כוללת אמצעים לעידוד ביצוע החיזוק על ידי תוספות זכויות בנייה (תוספת יחידות דיור חדשות והרחבת דירות קיימות), על ידי הנחות מיסוי ועל ידי קיצור הליכים סטטוטוריים. הרווחים ממכירת הדירות החדשות ממנים (חלקית לפחות) את חיזוק המבנה
  • תמ"א 38 חלה בעיקר על מבנים בני 3 קומות לפחות

חלוקה לאזורי סיכון לרעידות אדמה 

חלוקה לאזורי סיכון לפי תקנות תכנון ובנייה

חלוקה לאזורי סיכון לפי תקן 413

   


קביעת מדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה - תמ"א 38  

מחקר זה מבקש להרחיב את השפעתה של תמ"א 38 על ידי תוספת מדורגת של זכויות בנייה.

בארץ קיימות כ-810,000 יחידות דיור לחיזוק העומדות בכללי תמ"א 38 (מבני מגורים אשר הוצא להם היתר בנייה לפני 1980, בני 2 קומות ומעלה ובעלי שטח כולל של מעל 400 מ"ר), ונבדקה התפלגותן ברחבי הארץ. בהמשך נערך ניתוח השלכות אורבניות של 20 מקרי בוחן מייצגים בהנחה של הוספת קומה ושתי קומות ובהנחת מימוש מלא של תמ"א 38.

עבור כל מקרי הבוחן נבדקו עמידה בצפיפות המגורים המוכתבת בתמ"א 35 ונעשתה בחינה פרוגרמתית של השפעת תוספת האוכלוסייה על היצע השירותים הציבוריים בסביבה (בהנחת מימוש מלא). עבור 11 מקרי בוחן ניתן ניתוח מפורט יותר הכולל העמדת מבנים ופתרונות תנועה וחנייה.קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38


מחקר: בחינה הנדסית חישובית של הנחיות חיזוק מבנים קיימים - תמ"א 38  

מטרת המחקר היא לבחון כמה מבנים טיפוסיים הממוקמים בכמה אזורים סיסמיים המטופלים בהתאם להוראת תמ"א 38, זאת כדי ללמוד את המשמעויות ההנדסיות ואת האפשרויות של הוספת שטחים ופתרונות חיזוק שונים. כמו כן בוחן המחקר הוספת שתי קומות במקום קומה אחת מן הבחינה הקונסטרוקטיבית, וזאת במסגרת ההצעה לשדרוג תמ"א 38.

המחקר מציג תוצאות ראשוניות של מחקר הנדסי העוסק ביישום תמ"א 38.בחינה הנדסית חישובית של הנחיות חיזוק מבנים קיימים - תמ"א 38


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?