הטבה לרוכשי דירה ראשונה
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
סיוע בדיור


 הטבה לרוכשי דירה ראשונה 

 

ביום 5.6.2011 התקבלה החלטת ממשלה מס' 3282 להעניק לזוגות צעירים ולרוכשי דירה ראשונה בפריפריה או ביישובים חדשים הטבה בסכום של עד 100 אלף שקלים לרכישת דירה חדשה.

שימו לב:

 • ביום 22.09.2014 הוארכה התקופה שבה יוכלו הזכאים להטבה, בשל בנייה עצמית רוויה, להגיש בקשה לבנק עד 31.12.2014. שאר התנאים נותרו ללא שינוי. מידע נוסף בחוזר מס' 390/14 
 • ב-13 במאי 2013 התקבלה החלטת ממשלה מס' 203 המבטלת את תכנית המענקים וההטבות בפריפריה.

 

מענה טלפוני: 1-599-505-404, שלוחה 3, בימים א'-ה' בשעות 12:30-08:30
שאלות ותשובות בנושא ההטבה
 

 

 


מהו המועד האחרון למימוש ההטבה? 

עד מתי אפשר לקבל את המענק?

זכאי אשר יקבל מהבנק אישור על קבלת המענק עד 30.8.2013 יוכל לממש אותו בכפוף לתנאים האלה:

 • זכאות בשל רכישת דירה מקבלן: זכאים הם אלה אשר חתמו על חוזה רכישה עד 1.7.2013 והגישו הצהרת רוכש לרשויות המס עד מועד זה.
 • זכאות בשל בנייה עצמית רוויה: זכאים הם אלה אשר רכשו את הקרקע עד יום 22.5.2013 וקיבלו היתר בנייה עד יום 31.10.2013. הזכאים יכולים להגיש את הבקשה לקבלת המענק עד יום 1.6.2014.

עד מתי אני רשאי לדרוש מקבלן הנחה בגין תוספת סבסוד ליחידת דיור?

 • תוספת הסבסוד ליחידת דיור ניתנת, על פי תנאי ההטבה, במכרזים שהתפרסמו עד 22.5.2013.

רשימת הפרויקטים של משרד הבינוי והשיכון המזכים בהטבה.מטרות ההטבה 

 • להקל את מצוקת הדיור של רבים מתושבי המדינה, ובראשם חסרי הדיור שהם זכאי משרד הבינוי והשיכון, לרכוש דירה ביישובים.
 • לעודד הגירה חיובית ליישובים.
 • לעודד בנייה רוויה ביישובים.
 • העצמת חוסנם הכלכלי של היישובים.


מי זכאי?  

 • משפחות, גם ללא ילדים, חסרות דירה, המבקשות לרכוש דירה ראשונה ביישובים הרלוונטיים. 
 • משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי (חד-הוריות), שבהן אפילו ילד אחד, חסרות דירה, המבקשות לרכוש דירה ראשונה ביישובים הרלוונטיים.
 • יחידים חסרי דירה בני 35 ויותר בעלי תעודת זכאות, המבקשים לרכוש דירה ראשונה ביישובים הרלוונטיים.  

הבהרות

 • ההטבה תינתן לרוכשי דירה ראשונה בלבד ולא למשפרי דיור או משקיעים.
 • ההטבה אינה תלויה בהכנסות המבקשים או במספר ילדיהם.


הרכב ההטבה 

ההטבה בנויה משני רכיבים:

 1. מענק מותנה שיינתן לרוכשי הדירה הן במיזם הנבנה על קרקעות בבעלות מינהל קרקעי ישראל והן במיזם הנבנה על קרקע בבעלות פרטית. למידע נוסף על המענק. 
 2. סבסוד הוצאות פיתוח לקבלן המוכר דירה לזכאים או לבונים בבנייה עצמית רוויה בסכום של עד 40,000 שקלים. סבסוד זה יינתן אך ורק על קרקעות בבעלות מינהל מקרקעי ישראל.


על אילו דירות תינתן ההטבה? 

 1. המענק חל על כל הדירות החדשות שנרכשו לאחר 10 ביולי 2011.
 2. הסבסוד חל על דירות בבנייה רוויה וכן על בנייה עצמית רוויה;  לא יינתן סיוע לרכישת דירות צמודות קרקע כגון קוטג'ים ובתים טוריים. הסבסוד יינתן רק בפרויקטים שב-10 ביולי 2011 טרם הסתיים תהליך השיווק שלהם. 
 3. המענק וסבסוד הפיתוח ניתנים הן עבור רכישת דירות הנבנות על קרקעות המשווקות ומפותחות על ידי המדינה והן לרכישת דירות הנבנות על קרקעות המפותחות על ידי הרשויות המקומיות.


הבהרות לגבי בנייה עצמית רוויה  

הגדרת בנייה רוויה

 • בנייה רוויה היא בנייה שאינה צמודת קרקע שלא תפחת מ-4 יחידות דיור לדונם.
 • על פי תכניות הבנייה המאושרת ייבנו לפחות 4 יחידות דיור לדונם.
 • מספר משקי הבית המגישים את תכניות הבנייה יהיה כמספר יחידות הדיור הנבנות (לא פחות מ-4 משקי בית), ומימוש זכויות הבנייה של כל יחידות הדיור ובנייתן תתבצע בעת ובעונה אחת.

הבהרות לגבי הגשת הבקשה ועמידה בתנאים לקבלת ההטבה בשל בנייה עצמית רוויה

 • הגשת הבקשה לקבלת התוספת תתאפשר אך ורק לגבי אישור הבנק כי לחברי העמותה הזכאים יש הסכם מימון בנקאי לפרויקט.
 • זכאי יוכל להגיש בקשה לקבלת התוספת היישובית ולממש את הסיוע בבנק המלווה בלבד.
 • על הבנק לוודא כי הזכאי מופיע ברשימת הזכאים החברים בעמותה נכון ליום 22.5.2013. 


מהו מענק מותנה? 

מענק מותנה הוא הלוואה בריבית של 2% לתקופה של עשר שנים, שאינה עומדת לפירעון כל עוד הזכאי מחזיק בדירה שעבורה ניתן המענק. בתום כל שנה ממועד מתן המענק המותנה, נמחקת עשירית מקרן ההלוואה המקורית. הזכאי רשאי לגרור את ההלוואה לדירה חלופית על פי כללי המשרד.

זכאי אשר ימכור את הדירה שרכש באמצעות המענק ולא ירכוש דירה חלופית על פי כללי המשרד יידרש להחזיר את יתרת ההלוואה, כשהיא נושאת ריבית והצמדה.


רשימת היישובים 

החלטת ממשלה מס' 3382 מיום 26.6.2011 קבעה את רשימת היישובים שבהם תינתן ההטבה:

אופקים, בית שאן, בועיינה-נוג'ידאת, דימונה, טבריה, חורה, חריש,* ירוחם, כרמיאל, כפר מנדא, מגדל העמק, מעלות תרשיחא, יפיע, מצפה רמון, נהריה, נחף, נצרת, נצרת עילית, נתיבות, סח'נין, עכו, ערד, צפת, קרית שמונה, רהט, שדרות, חצור הגלילית, אל-סייד, שלומי.

*בהתאם לסעיף 7 בהחלטת ממשלה זו, מובא לידיעה כי היישוב חריש התווסף לרשימת היישובים שלעיל מתוקף הגדרתו כיישוב חדש כאמור בסעיף 4 (ד) להחלטת ממשלה 1060 מיום 13.12.2009.


הנחיות לבנקים 

 • ב-29 בדצמבר 2013 התפרסם תיקון להוראות המעבר מיום 12 באוגוסט 2013. תיקון הוראות המעבר
 • ב-12 באוגוסט 2013 התפרסם תיקון להוראות המעבר מיום 30.5.2013. תיקון הוראות המעבר
 • ב-8 באוגוסט 2011 התפרסמו הבהרות לחוזר בנושא תוספת יישובים לרכישת דירה חדשה בבנייה רוויה. תיקון הוראות המעבר
 • ב-30 במאי 2013 התפרסמו הוראות מעבר בדבר ביטול התוספת היישובית לרכישת דירה חדשה בבנייה רוויה ולבנייה עצמית רוויה.הוראות המעבר
 • ביולי 2011 התפרסמו ההנחיות לבנקים המתארות בפירוט את תהליך קבלת ההטבה. הנחיות לבנקים, יולי 2011


למידע נוסף 

מענה טלפוני: 1-599-505-404, שלוחה 3, בימים א'-ה' בשעות 12:30-08:30
שאלות ותשובות בנושא ההטבה

לסרטון "מה? ענק!" באתר לפ"מ


לדף זה בשפה: لهذه الصفحة بلغة Для сведений по данной странице
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?