סיוע למשפחות ותיקות שבראשן הורה עצמאי
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
סיוע בדיורהניקוד לזכאות 

גובה המשכנתא למשפחות חסרות דירה שבראשן עומד הורה עצמאי (משפחות חד-הוריות) מחושב בהתאם לשיטת הניקוד. ככל שהניקוד המצטבר גבוה יותר, כך סכום המשכנתא גבוה יותר. הניקוד הבסיסי מורכב מנקודות הנצברות לפי הקריטריונים הבאים:


מספר השנים שבהן היה המבקש הורה עצמאי*
מספר שנים ניקוד
30 
250 
300 
350 
400 
450 
כל שנה נוספת 50 


* משך הזכאות ייקבע על פי מועד הנישואים האחרון.


מספר ילדים*
מספר ילדים ניקוד
1 350
2 500
3 650
4 800
5 900
6 1,000
כל ילד נוסף 100
* "ילד" ייחשב רווק/ה עד גיל 21 המתגורר דרך קבע עם מבקשי הסיוע, הריון מחודש חמישי ומעלה נספר כ"ילד".


מספר אחים ואחיות*
מספר אחים ואחיות של מבקש הסיוע ניקוד
1 50
2 100
3 150
4 400
5 600
6 650
כל אח נוסף 50
* אחים ואחיות של מבקש הסיוע שהם אזרחי ישראל ותושבי הארץ

תוספות ניקוד לזכאים נכים

לזכאים העונים על אחת הגדרות הנכים יתווספו לניקוד מזכאות אישית 200 נקודות בגין הנכות:
  • הניקוד לזכאים שלהם נכות של 75% ויותר לא יפחת מ-1,600 נקודות. לדוגמה: אם הניקוד מזכאות אישית נקבע ל-1,200 נקודות, הניקוד שייקבע עבורו הוא 1,600 נקודות.
  • הניקוד לזכאים רתוקים לכיסאות גלגלים או לזוג נכים שכל אחד מהם עם 75% נכות יהיה 2,200 נקודות. לדוגמה: אם הניקוד מזכאות אישית נקבע ל-1,200 נקודות, הניקוד שייקבע עבורו הוא 2,200 נקודות.


תוספת משכנתא בגין שירות צבאי/לאומי/אזרחי 

תוספת בגין שירות צבאי או לאומי

בגין שירות צבאי או לאומי ניתנת תוספת של 1% לכל חודש שירות מלא למשכנתא הבסיסית. התוספת באה לידי ביטוי בסכום ההלוואה ובהחזר החודשי ההתחלתי (ראו להלן לוח).

תוספת בגין שירות אזרחי

על פי חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אמונתם, התשס"ב-2002 ועל פי חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994 מי ששירת בשירות אזרחי במשך שנה לפחות, פטור מחובת שירות סדיר.
החל ב-15.12.2010, מבקש סיוע ששירת או המשרת בשירות אזרחי יוכל לקבל תוספת במשכנתא בגין חודשי השירות.

שיעור התוספת הוא 1% עבור כל חודש, ולא יותר מ-12 חודשים. 
 
כל הוראה אשר חלה בתוכניות הסיוע על שירות צבאי או על שירות לאומי תחול גם על משרתי שירות אזרחי.

לצורך קבלת הסיוע על מבקש להמציא אישור ממינהלת השירות האזרחי-לאומי.
 
שירות אזרחי: אישור להטבה במשכנתא
תעודת סיום של שירות אזרחי 

קבוצת ניקוד תוספת עבור כל חודש שירות חובה בצה"ל/שירות לאומי/שירות אזרחי (₪)
 999-599 542 
1,399-1,000 624
1,499-1,400 743
1,599-1,500 852
1,699-1,600 962
  


תוספת משכנתא בגין שירות מילואים פעיל 

מי שבמהלך שירות המילואים שלהם שירתו שש שנים לפחות, כשבכל אחת מהן עשרה ימי מילואים לפחות, יהיו זכאים לתוספת של 0.5% עבור כל 15 ימי מילואים מלאים, וזאת עד תקרה של 10% לזוגות לכל אחד מבני הזוג ובמצטבר עם התוספת בגין השירות בצה"ל/שירות לאומי/שירות אזרחי עד 65%.


תוכנית 10+ 

משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי שמאז שינוי מצבן (התאלמנות, גירושין) עברו 10 שנים לפחות, או רווקות שגיל הילד הקטן הוא 10 שנים לפחות, העומדות גם בתנאים הבאים, יקבלו תוספת לרכישת דירה בסך 132,000 ₪ על פי תנאי הריבית לזכאים.


תוספת משכנתא הניתנת ביישובים 

תוספת נגב

על פי חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992, זכאים יקבלו תוספת משכנתא לרכישת ביתם או לבניית ביתם ביישובים בנגב. סכום המשכנתא נקבע על פי היישוב והוא עומד על סך של 48,000–84,000 ₪. ההלוואה תנתן על פי תנאי הריבית לזכאים.

מענק ביטחוני
על פי חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992 ניתנים מענקים ביטחוניים בגין דרישות מיגון מיוחדות על פי קביעת פיקוד העורף.  ביום 20.12.2010 עודכנה רשימת היישובים.

להלן רמת המענקים וסכומיהם:

בנייה עצמית או רכישת דירה בבנייה צמודת קרקע, הרחבת דירה בבית צמוד קרקע (₪) רכישת דירה חדשה בבניין בן שתי קומות לפחות או הרחבת דירה בבניין כזה (₪)
10,400 9,100


לגבי היישובים המופיעים ברשימה אפשר לממש את הסיוע בתנאים האלה
:
במקרים של בנייה עצמית או הרחבת דירה: המצאת היתר בנייה אשר הונפק החל ב-20.12.2010, ועל פיו יש אישור לבנות ממ"ד קדמי.
במקרים של רכישת דירה חדשה: מימוש המענק יתאפשר בהסתמך על חוזה רכישה שנחתם החל ב-20.12.2010.

לגבי היישובים שנגרעו מן הרשימה (37 במספר) אפשר לממש את הסיוע לפי הסכומים הישנים בתנאים האלה:
במקרים של בנייה עצמית או הרחבת דירה: המצאת היתר בנייה אשר הונפק לפני 20.12.2010, ועל פיו יש אישור לבנות ממ"ד קדמי.
במקרים של רכישת דירה חדשה: מימוש המענק יתאפשר בהסתמך על חוזה רכישה שנחתם לפני 20.12.2010.
 
רשימת היישובים המסווגים למענק בטחוני בגין ממ"ד קדמי

תוספת משכנתא לרוכשי דירות באזורי עדיפות לאומית

  • ברוב היישובים באזור עדיפות לאומית א' תינתן תוספת משכנתא לכל רוכשי הדירות או לבוני בתיהם. התוספת תהיה בסך 97,000 ₪, בהלוואה בריבית של 4.5% ל-20 שנה. החזר חודשי התחלתי של 617 ₪. באזור עדיפות לאומית א' תהיה המשכנתא הבסיסית לפחות בסכום שניתן לזכאים שצברו 1,500 נקודות.  
  • ברוב היישובים באזור עדיפות לאומית ב' תינתן תוספת משכנתא רק לרוכשי דירות חדשות בבנייה רוויה ומ"יד שנייה". התוספת בסך 67,200 ₪ בהלוואה בריבית של 4.5% ל-20 שנה. החזר חודשי התחלתי של 426 ₪. המשכנתא הבסיסית תהיה לפחות בסכום שניתן לזכאים שצברו 1,500 נקודות.

תוספת קו עימות

בחלק מיישובי קו העימות בצפון ניתנת תוספת משכנתא יישוביות ספציפיות.לדף זה בשפה: لهذه الصفحة بلغة Для сведений по данной странице
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

תעודת זכאות

המסמך המאשר את הזכאות לסיוע בדיור, את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.

משפחה שבראשה עומד הורה עצמאי (חד-הורית)
הורה יחיד, ובתנאי שאינו גר עם ידוע בציבור*, עם ילד/ים שנמצאים בחזקתו ומצבו/ה האישי: אלמן/נה, גרוש/ה, רווקה עם יל...
הרחבה