מחיר למשתכן
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
סיוע בדיורשיטת השיווק ליזמים 

במכרזי מחיר למשתכן מתחרים המציעים במכרז על המחיר הנמוך ביותר למ"ר לדירה בהתאם למפרט שקבע משרד הבינוי והשיכון.

היזמים מקבלים הנחה גדולה על מחיר הקרקע.

התכנית חלה על מתחמי בנייה רוויה, בניין הכולל שש דירות לפחות, בשתי קומות ומעלה, ודירה אחת לפחות בכל קומה.

המדינה מסבסדת את הוצאות הפיתוח לפי הפירוט הזה:

 ערך הקרקע ללא הוצאות פיתוח מענק רוכשים  סבסוד פיתוח  שיעור ההנחה על הקרקע 
0 עד 50,000 ש"ח 60,000 ש"ח 40,000 ש"ח 80%
50,001 עד 100,000 ש"ח 40,000 ש"ח 40,000 ש"ח 80%
100,001 עד 150,000 ש"ח 0 0 80%
150,001 ש"ח ומעלה 0 0 120,000 ש"ח

המענק יינתן לרוכשים באמצעות הבנקים בעת קבלת המשכנתא לאחר חתימת חוזה הרכישה.
סכום המענק מופחת מן המחיר הסופי של הדירה.

מכרזי מחיר למשתכן במתכונת החדשה הפתוחים ליזמיםשלבי ההרשמה לתכנית מחיר למשתכן 

ההשתתפות בתכנית כוללת כמה שלבים עיקריים:

 • שיווק יחידות דיור ליזמים על ידי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון.
 • אישור שטחי הדירות ומחירי הדירות על ידי משרד הבינוי והשיכון.
 • פרסום על ידי חברות הבנייה הודעות לגבי מועדי ההרשמה לפרויקט.
 • פתיחת הרשמה לפרויקט למשך 28 ימים. ההרשמה תיעשה תיעשה באופן מקוון באמצעות אתר מיוחד.
 • עריכת הגרלה ממוחשבת במשרד הבינוי והשיכון, ושליחתו תוצאות ההגרלה לכל הנרשמים.
 • שליחת הודעות זכייה לנרשמים וזימון הזוכים לבחירת דירה ולחתימה על חוזה.

 תהליך ההרשמה לתכנית  מחיר למשתכן מי זכאי להשתתף בתכנית? 

תכנית מחיר למשתכן מיועדת ככלל לחסרי דירה. חסרי דירה הם:

 • כאלה שלא היו בבעלותם דירה או חלק מדירה ב-6 השנים האחרונות
 • כאלה שלא שכרו דירה שחל עליה חוק הגנת הדייר (דמי מפתח) ב-6 השנים האחרונות
 • כאלה שאינם בני רשות ליחידת דיור בנחלה במשק חקלאי ביישוב קהילתי
 • כאלה שאין להם זכויות בדירה בשלבי בנייה

הבהרה: אם חלפה שנה מיום קיום ההגרלה הראשונה, ולא כל דירות מחיר למשתכן נרכשו על ידי חסרי דירה, יתרת הדירות תימכר גם למשפרי דיור בתנאי הזכייה.

התכנית מיועדת לסוגי המשפחות האלה:

 • זוגות נשואים או ידועים בציבור
 • יחידים (רווקים, גרושים אלמנים) מעל גיל 35
 • הורים עצמאים (חד-הוריים) עם ילד אחד לפחות, שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנה, המתגורר עם ההורה דרך קבע ונמצא בחזקתו, ובכלל זה הורה עצמאי שהיה בעל זכויות של עד 50% בדירה שנמכרה בעקבות גירושין או במהלך הנישואין (קודם לגירושין) 5 שנים טרם הגשת הבקשה ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרות לעיל, ב-6 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

התכנית מיועדת גם לנכים בני 21 ומעלה

נכה בגפיים תחתונות בן 21 ומעלה, המחזיק באישור משרד הבריאות, שהוא מרותק לכיסא גלגלים לצמיתות ובעל דרגת נכות לצמיתות בשיעור 75% או יותר.

למידע נוסף ראו החלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל מיום 27.10.2015הטבה לבני מקום 

אם אתם רוצים לרכוש דירה במקום שבו אתם מתגוררים בשנים האחרונות, תינתן לכם עדיפות ברכישת דירה באותם המקומות.
"בן מקום" הוא מי שמתגורר ב-3 השנים האחרונות או ב-4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות, בתחום שיפוטה של הרשות שבה ייבנה הפרויקט.

משרד הבינוי והשיכון מקבל את נתוני כתובות המגורים מרשות האוכלוסין וההגירה עבור כל אחד מבני הזוג בנפרד, ולפיהם הוא מגדיר את מעמד בני המקום. אין אפשרות לערער על הנתונים האלה.

הגדרתכם כבני מקום ביישובים מסוימים אינה שוללת מכם את זכותכם להירשם להגרלות גם במקומות אחרים שבהם אינכם נחשבים בני מקום, אלא רק מגדילה את סיכויי הזכייה שלכם ביישובים האלה.

גם אם לא נמצאו שום יישובים, שבהם אתם זכאים להשתתף בהגרלות בתכנית מחיר למשתכן כבני מקום, תוכלו להירשם להגרלות בתכנית, כל עוד זכאותכם לתכנית זו בתוקף.

למידע נוסף ראו החלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל מיום 27.10.2015


מענק לרוכשים 

המדינה מעודדת מגורים בפריפריה ומעניקה לרוכשי הדירות באזורים האלה מענק בגובה של 40,000 ש"ח עד 60,000 ש"ח.

קבלת המענק וגובהו נקבעים לפי ערך הקרקע. בקרקעות שבהן ערך הקרקע עומד על עד 50,000 ש"ח יינתן מענק בגובה 60,000 ש"ח לרוכשי הדירות, ובקרקעות שבהן ערך הקרקע בין 50,001 עד 100,000 ש"ח יינתן מענק בגובה של 40,000 שקל לרוכשי הדירות.

ערך קרקע ללא הוצאות פיתוח מענק רוכשים
0 עד 50,000 ש"ח 60,000 ש"ח
50,001 עד 100,000 ש"ח 40,000 ש"ח

המענק יינתן לרוכשים באמצעות הבנקים בעת קבלת המשכנתא לאחר חתימת חוזה הרכישה.


שיעור המימון של המשכנתא בתכנית מחיר למשתכן 

רוכשי דירות במסגרת תכניות דיור ממשלתיות, דוגמת מחיר למשתכן ומחיר מטרה, זכאים לקבלת משכנתא בשיעור הגבוה יותר מן המקובל בשוק, כדי לסייע להם במימון רכישת הדירה.

הגובה המרבי של המשכנתא ייקבע לפי שווי השוק של הדירה (באמצעות הערכת שמאי) ולא לפי מחיר רכישתה. הקלה זו מאפשרת שיעור מימון גבוה יותר מ-75% המקובלים כיום בבנקים.

הקלה זו מותנית בכך שהרוכש ישלם לפני קבלת המשכנתא 100,000 ש"ח ממקורותיו העצמיים (הון עצמי), ושווי הדירה לא יעלה על 1.8 מיליון ש"ח.
במקרה שבו הערכת השמאי עולה על 1.8 מיליון ש"ח, יש לבסס את שווי הנכס על 1.8 מיליון ש"ח או על מחיר הרכישה, הגבוה מביניהם.

הנחיית בנק ישראל, מגבלות למתן הלוואות בדיור, 1.5.2016איסור על מכירת דירה 

זכאי, שרכש דירה במסגרת מחיר למשתכן, לא יהיה רשאי למכור את הדירה לצד שלישי במשך 5 שנים מיום קבלת טופס 4.


המפרט הטכני של הדירה 

משרד הבינוי והשיכון הכתיב מפרט טכני מחייב לדירות מחיר למשתכן.
המפרט מחייב את מוכר הדירה להציע לכם את הרכיבים האלה:

 • ריצוף וחיפוי: בחירה בין שני סוגי ריצוף ובין שלוש דוגמאות לפחות, שאחת מהן היא בגוון בהיר-ניטרלי
 • משטח עבודה במטבח: בדירות 3 חדרים ומעלה - באורך 4.5 מ' עשוי משיש או מאבן קיסר. ניתן לבחור בין שלושה גוונים לפחות, שאחד מהם הוא בהיר-ניטרלי
 • זיגוג כפול: חלונות מסוג אלומיניום עם זיגוג כפול
 • תריסים בכל הפתחים, מלבד מטבח ושירותים
 • חלונות אלומיניום עם הכנה לכנף רשת
 • בדירות שלושה חדרים ומעלה הזנת חשמל תלת-פאזי
 • שישה שקעי חשמל במטבח
 • קביעת שטח לובי כניסה מינימלי לבניין
 • מרפסת שירות בדירות שלושה חדרים ומעלה

למידע נוסף ולמפרט המחייבמידע על המסלולים הקודמים של מחיר למשתכן 

מה לגבי תכנית מחיר למשתכן במתכונת הישנה? האם היא ממשיכה?

תכנית מחיר למשתכן במתכונת הישנה עומדת להסתיים, ובמסגרתה נותרו פרויקטים בודדים, אשר ההרשמה אליהם תיפתח בחודשים הקרובים.

הקריטריונים בפרויקטים ששווקו עד מרץ 2013
הקריטריונים לציבור הכללי בפרויקטים ששווקו עד מרץ 2013
הקריטריונים לציבור הדתי בפרויקטים ששווקו עד מרץ 2013
רשימת הפרויקטים במתכונת הישנהרשימת הפרויקטים של מחיר למשתכן 


יצירת קשר בנושא הפרויקטים 

אם יש בידיכם אישורי זכאות לתכניות מחיר למשתכן, וברצונכם לקבל מידע על פרויקט או שנתקלתם בבעיה כלשהי אתם מוזמנים ליצור קשר עם חברת י.ת.ב בע"מ.

אין לפנות לחברת י.ת.ב בע"מ בנושאים של זכאות.

י.ת.ב בע"מ

 • טלפון: 09-8943059
 • פקס': 09-8947448
 • דוא"ל: info@itb.co.il (בכל פנייה בדוא"ל יש לציין בנושא הדוא"ל את השם המלא של הפונה ואת מספר תעודת הזהות שלו).

שעות המוקד הטלפוני הן 15:00-9:00

הצטרפות לרשימת התפוצה של מחיר למשתכןלדף זה בשפה: To this page in لهذه الصفحة بلغة Для сведений по данной странице
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

תעודת זכאות

המסמך המאשר את הזכאות לסיוע בדיור, את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.