סיוע למוגבלים בניידותם
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
סיוע בדיור


 סיוע למוגבלים בניידותם 

 
מוגבלים בתנועה זכאים לסיוע לצורך מימון שינויים או שיפוצים פנימיים או חיצוניים  החיוניים לניידותם בדירתם ובדרכי הגישה אליה.
 
מדובר בהרחבת פתחים ובהתאמתם לצורך מעבר עגלת נכים, שינוי במבנה שירותים סניטריים, בניית שבילי גישה, משטחי גישה לנכים (רמפות), והתקנת מעקות, תמיכות ומעלונים.

גובה הסיוע והרכבו

משרד הבריאות - סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בתנועה


הודעה בדבר תיקון סעיף 3.2 בנוהל "סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידות" 

מיום 19.3.2015 יהיו זכאים לסיוע בתכנית גם נכי צה"ל שהוכרו על ידי משרד הביטחון, נפגעי תאונות עבודה או נפגעי פעולות איבה שהוכרו על ידי המוסד לביטוח הלאומי, או נפגעי תאונות דרכים שהוכרו על ידי חברות הביטוח או גורם אחר – שנמצא כי הם אינם זכאים לסיוע לשיפור תנאי הדיור על ידי הגופים שהכירו בנכותם.

מבקש הסיוע יידרש להמציא אישור מהגוף שהכיר בו, לפיו הוא אינו זכאי, ולא היה זכאי לסיוע לשיפור תנאי הדיור באמצעות אותו הגוף, כמפורט להלן:
  • נכה משרד הביטחון ימציא אישור מאגף שיקום נכים במשרד הביטחון.
  • נכה תאונת עבודה שהוכר על ידי הביטוח הלאומי מעל שיעור של 65% נכות ימציא החלטה בדבר דחיית תביעתו מאת המוסד לביטוח לאומי.
  • נפגע פעולות איבה ימציא החלטה בדבר דחיית תביעתו מאת המוסד לביטוח לאומי.
  • נפגע תאונת דרכים המקבל סיוע מחברת הביטוח ימציא אישור של חברת הביטוח.

הבהרה לסעיף 3.2 בנוהל "סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידות", חוזר מיום 19.3.2015
נוהל סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותלדף זה בשפה: To this page in لهذه الصفحة بلغة
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

זכאי חדש
לא קיבל כל סיוע בשכר דירה (כולל קצבת שכר דירה) במועד שקדם ל 1.6.2002. קיבל סיוע בשכר דירה לפני ועד 1.6.2002 ולאח...
הרחבה 
 
תעודת זכאות

המסמך המאשר את הזכאות לסיוע בדיור, את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.