שכר דירה
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
סיוע בדיור


 קבוצות הזכאיות לקבל סיוע בשכר דירה 

 

אם אין, ולא היו, בבעלותכם מעולם דירה או חלק בדירה, אם אתם עובדים ב-100% לפי הגדרת המעסיק, או 165 שעות לחודש, אך הכנסתכם לחודש אינה עולה על הסכומים המפורטים בטבלה שלהלן – ייתכן שאתם זכאים לקבל מענקי סיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון.
את הזכאות הבסיסית לקבלת הסיוע ניתן לבדוק באמצעות אחת מחברות שכר הדירה.


זכאים המתקיימים מקצבאות קיום 

 • קשישים המתקיימים מקצבת זקנה ומהשלמת הכנסה - גובה הסיוע מותאם ליחיד או זוג.
 • נכים המתקיימים מקצבאות אי-כושר השתכרות בשיעור 75% או יותר - גובה הסיוע נקבע לפי הרכב המשפחה: יחידים, זוגות, זוגות עם ילדים או משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי (חד-הוריות).
 • נכים נפגעי נאצים עם 49% נכות ועם נזק רמה 1, 2, 3.
 • נכים המתקיימים מקצבאות קיום שהפכו קשישים.
 • זכאים המקבלים קצבת מזונות מהביטוח הלאומי.
 • יחידים מגיל 55, זוגות, זוגות עם ילדים, ידועים בציבור או משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי (חד-הוריות) המתקיימים מקצבת הבטחת הכנסה והחלו לקבל את הסיוע מיוני 2002 ואילך - גובה הסיוע נקבע לפי הרכב המשפחה וסוג הגמלה: בשיעור רגיל/מוגדל או מיוחד או גמלת נכים.


סיוע בגין מבחן הכנסות - מעודכן ל- 19.1.2016 

בהתאם לשינויים בדרגות הסיוע לפי מבחן הכנסות בעקבות החלטת ממשלה מס' 4433 מיום 18.3.2012, להלן טבלאות ההכנסה המזכה בסיוע לשכר דירה לפי הרכב המשפחות.

 
 משפחות ללא ילדים
 סף ההכנסה המזכה גובה ההכנסה ברוטו  דרגת סיוע 
נמוך 4,505 ש"ח   49
גבוה 5,631 ש"ח  50


משפחות עם ילדים
מספר נפשות  סף ההכנסה המזכה גובה ההכנסה ברוטו  דרגת סיוע 
זוג + ילד  נמוך 4,954 ש"ח 45
זוג + ילד  גבוה 6,192 ש"ח 46
זוג + שני ילדים ומעלה  נמוך 6,059 ש"ח 45
זוג + שני ילדים ומעלה  גבוה 7,574 ש"ח 46
משפחה שבראשה הורה עצמאי (חד-הורית)  נמוך 6,284 ש"ח 48
משפחה שבראשה הורה עצמאי (חד-הורית)  גבוה 7,855 ש"ח 47קבוצות נוספות 

 • דרי רחוב
 • אסירים משוחררים
 • נשים מוכות
 • גברים מורחקים


עולים 

במטרה לסייע לעולים חדשים בקליטתם בארץ הם זכאים לקצבת שכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון מן השנה השנייה לאחר סיום סל קליטה ועד תום השנה החמישית (משפחות עולים שבראשן עומד הורה עצמאי  – עד תום השנה השישית). את קצבת שכר הדירה עבור השנה הראשונה הם מקבלים ממשרד הקליטה. סכומי הסיוע בשכר דירה הולכים ופוחתים על פי הוותק בארץ.

הסיוע ניתן באופן אוטומטי מבלי להגיש בקשה, למעט מי שהפכו לקשישים לאחר עלייתם.

עולים שעלו מסוף 2008 ושוכרים דירה באזורי עדיפות לאומית זכאים לתוספת של 50% על הסיוע שהם מקבלים כעולים.

עולים המבקשים לקבל סיוע גבוה יותר בגין קצבאות קיום או הבטחת הכנסה יטופלו במסלול הרגיל.


עולים חיילים בודדים 

חייל בודד הינו עולה יחיד, המשרת בצבא או בשירות לאומי והוכר כ"חייל בודד" על ידי הצבא או על ידי משרד הקליטה. תקופת הזכאות לסיוע כ"חייל בודד" הינה בגין התקופה בה הוגדר כ"חייל בודד". סך הסיוע לו זכאי החייל הינו 402 ש"ח לחודש.


עולים קשישים 

קשישים עולים שעלו לארץ כקשישים או שקיבלו מעמד קשיש במשך 10 השנים הראשונות לעלייתם, זכאים לקבלת קצבת שכר דירה אם הם מתקיימים מקצבת זקנה + השלמת הכנסה או נכים נפגעי נאצים עם 49% נכות ועם נזק ברמה 1, 2, 3.

הקצבה ניתנת להם גם אם הם מתגוררים עם קרוב משפחה מדרגה ראשונה (בן/בת, אב/אם, חתן/כלה, בן או בת זוג לשעבר).

עולים קשישים השוכרים דירה בשוק הפרטי, ולא מקרוב משפחה מקרבה ראשונה, זכאים גם לתוספת סיוע בגין מגורים לבד.


תוספת 10% 

הזכאים לתוספת בשיעור 10% לסיוע בשכר דירה הם:

 • נכי המלחמה בנאצים – קשישים או קשישות שהוכרו כנכי המלחמה בנאצים, על פי חוק נכי מלחמה בנאצים תשי"ד-1954. כדי לקבל את התוספת 10% בשכר דירה יש להמציא בעת ההרשמה אישור על קבלת קצבת נפגעי נאצים עם נכות 49% ונזק 1, 2, 3.
 • ניצולי שואה – מי שהוכרו כניצולי שואה נזקקים על פי חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים, התשס"ז-2007.
 • ותיקי מלחמת העולם השנייה – קשישים או קשישות שהוכרו על פי חוק על ידי משרד הביטחון כוותיקי מלחמת העולם השנייה (פרטי הזכאים מועברים על ידי משרד הביטחון ישירות למשרד הבינוי והשיכון).
 • מנטרלי הכור בצ'רנוביל – מי שהוכר כמנטרל כהגדרתו בחוק המסייע לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל התשס"א-2001 (פרטי המנטרלים מועברים על ידי משרד הקליטה ישירות למשרד הבינוי והשיכון).

נתון זה מצוין בתעודת הזכאות.הגדרות גיל לנושא סיוע בשכר דירה 

גיל טרום-פרישה

 • גברים בגילים 55 עד גיל פרישה.
 • נשים בגילים 55 עד גיל פרישה.

 

גיל פרישה

 • גברים בגיל 67.
 • נשים - לפי המפורט בטבלה שלהלן:

חודש ושנת לידה גיל הפרישה
לפני מאי 1947 60
מאי 1947 עד דצמבר 1949 62
ינואר עד אוגוסט 1950 62 וארבעה חודשים
ספטמבר 1950 עד אפריל 1951 62 ושמונה חודשים
מאי עד דצמבר 1951 63
ינואר עד אוגוסט 1952 63 וארבעה חודשים
ספטמבר 1952 עד אפריל 1953 63 ושמונה חודשים
מאי 1953 ואילך 64

זוג קשישים - משפחה שאחד מבני הזוג עונה להגדרת קשיש.לדף זה בשפה: To this page in لهذه الصفحة بلغة Для сведений по данной странице
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

זכאי חדש
לא קיבל כל סיוע בשכר דירה (כולל קצבת שכר דירה) במועד שקדם ל 1.6.2002. קיבל סיוע בשכר דירה לפני ועד 1.6.2002 ולאח...
הרחבה 
 
תעודת זכאות

המסמך המאשר את הזכאות לסיוע בדיור, את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.