המדריך לזכויות הדייר בשיכון הציבורי
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
סיוע בדיור


 המדריך לזכויות הדייר בשיכון הציבורי 

 
המידע המובא כאן נכתב על פי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-1998 והוא מרכז את זכויותיכם כדיירים בשיכון הציבורי, בייחוד בכל הקשור לאחזקת הדירה ולשימורה.
משרד הבינוי והשיכון, בשיתוף החברות המאכלסות, יעמדו לרשותך ויסייעו בידיך לממש את זכויותיך.
התהליך לעתים ארוך, וכרוך בהמתנה לוועדות או לתקציב, אך אנו מבקשים לנסות לסייע ככל האפשר.

דייר חדש 

לפני החתימה על חוזה שכירות חדש תאפשר החברה המאכלסת לשוכר הדירה לבדוק את הדירה ולראות אם חסרים בה פריטים או שקיים פגם באחד או ביותר מן הפריטים כך שאי-אפשר לעשות בהם שימוש סביר. רשימת הפריטים היא:
 • דלת כניסה: דלת הזקוקה לתיקון תוחלף בדלת פלדלת
 • דלתות פנימיות: למעט דלת מטבח ולמעט מנעולים בדלתות שאינן לשירותים ולמקלחת
 • חלונות (כולל זגוגיות)
 • תריסים (רק אם היו בדירה)
 • סורגים בקומת קרקע (בדירות קשישים בלבד)
 • צנרת מים חמים וקרים
 • צנרת ביוב
 • דוד חימום חשמל או דוד שמש
 • אסלה, כיורים, מכל הדחה, סיפון
 • הכנה למכונת כביסה (כולל חיבור מים, פתח ניקוז וחשמל)
 • סוללות וברזים במטבח ובמקלחת
 • ידיות אחיזה בשירותים (בדירות קשישים בלבד)
 • מצננים: באילת ובערבה
 • רדיאטורים וצנרת הסקה (רק אם היו בדירה)
 • ארון מטבח תחתון ושיש
 • ארון מטבח עליון (למשפחות המונות 8 נפשות ויותר)
 • מערכת חשמל דירתית העומדת בתקן רשמי
 • אריחים, מרצפות (רק אם היו בדירה)
 • סיוד וצביעה
 • איטום ותיקון סדקים בגג ובקירות
 • איטום ותיקון של סדקים ומרווחים בין כיור המטבח ומשטח השיש ובין חרסינה לשיש ולמרצפות
 • תיקון פגמים ביציבות מעקות, סורגים, מסתורי כביסה
 • גגות רעפים (רק אם היו בדירה)

הבהרה

על החברה המאכלסת לבצע את התיקונים במהלך 60 ימים ממועד החתימה על חוזה השכירות או ממועד תחילת השכירות – המוקדם מביניהם. דייר המתגורר בדירה 

כל דייר שבדירתו חסרים פריטים או שקיים פגם באחד או ביותר מן הפריטים כך שאי-אפשר להשתמש בהם שימוש סביר, יפנה לחברה המאכלסת בבקשה לביצוע התיקון. רשימת הפריטים היא:
 • צנרת מים קרים וחמים
 • צנרת ביוב (לא כולל סתימות)
 • דוד חימום (חשמל או דוד שמש, כולל קולטים). אין באחריות החברה המאכלסת להחליף דוד חשמל לדוד שמש (ראו פירוט לגבי דודי שמש).
 • לוח חשמל
 • חיווט חשמל
 • דלת כניסה
 • חלון חיצוני – נעילה לא תקינה או חלון לא יציב (לא כולל שמשות ולא כולל איטום חלונות)
 • מרצפות פגומות, שבורות, שקועות או חסרות
 • אריחים בקירות או ברצפת חדרי רחצה ושירותים פגומים או חסרים
 • איטום סדקים ומרווחים בין כיור מטבח לשיש, בין החרסינה לבין משטח השיש או מרצפות
 • איטום סדקים ותיקונם בגג ובקירות
 • פגמים ביציבות מעקות, סורגים מסתורי כביסה, מחיצות ודלתות פנימיות

הבהרות

על החברה המאכלסת לענות לכל פנייה של הדייר בתוך 30 ימים מיום קבלת הפנייה.
על החברה המאכלסת להתחיל בתיקון הפריטים המפורטים לעיל בדחיפות, ולא
יאוחר מ-60 יום מן הדיווח על הצורך בתיקון. כמו כן עליה לסיים את התיקון במהלך זמן סביר.
החברה המאכלסת לא תתקן פריטים שהליקוי בהם בוצע בזדון על ידי הדייר או נובע משימוש לא סביר או מביצוע שינוי, הוספה או תיקון על ידי הדייר בלי שקיבל מראש ובכתב אישור מן החברה לביצועו.

השתתפות הדייר במימון התיקונים

הדייר חייב להשתתף במימון התיקונים בדירתו באופן הבא:
 • מתקיימים מקצבאות קיום של המוסד לביטוח לאומי ישתתפו ב-5% מעלות התיקון.
 • שוכרי דירה במסלול שכר דירה חופשי ישתתפו ב-25% מעלות התיקון (בהתקנת דודי שמש – 10%).
 • אחרים ישתתפו ב-10% מעלות התיקון.
עלות התיקונים המרבית לכל פריט (שממנו מחשבים את חלקו של הדייר) מצוינת בתקנות החוק ואפשר לקבל נתונים אלה בחברות המאכלסות.


התקנת דודי שמש 

על פי החוק דיירי השיכון הציבורי זכאים לדוד שמש. בגלל מגבלות התקציב נאלץ המשרד לקבוע סדרי עדיפויות בהתאם לעקרונות שהוגדרו בחוק.

במאי 2011 הרחיב המשרד את אוכלוסיית הזכאים לדוד שמש, כך שתכלול יישובים נוספים באזור עדיפות לאומית א.'
לפיכך הזכאות לדוד שמש נקבעת כיום בהתאם לסדרי העדיפויות האלה:

 • כל המשפחות המונות שלוש נפשות או יותר בכל היישובים בארץ.
 • שתי נפשות המתקיימות מקצבאות קיום בכל היישובים באזור עדיפות א.

כמו כן הוקצה תקציב מצומצם למקרים חריגים:

 • דיירים הסובלים מבעיות בריאות קשות הקשורות לשימוש במים חמים וכן דיירים החולים במחלת הסרטן.
 • קשישים בגיל 80 או יותר.
 • נכים המרותקים לכיסאות גלגלים המתקיימים מקצבאות קיום.
 • משפחות בנות שתי נפשות המתקיימות מקצבאות קיום המתגוררות ביישובים שאינם באזורי עדיפות לאומית, אשר דוד החשמל בדירתן התקלקל.
כל שנה, עם קבלת תקציב נוסף למטרה זו, מגדיר המשרד קבוצות נוספות לטיפול וקבוצות חריגים לטיפול.
ניתן לבדוק זאת בסניף החברה המאכלסת.
הדיירים חייבים להשתתף במימון התקנת דוד השמש באופן הבא:
 • מתקיימים מקצבאות קיום ישתתפו ב-5% מעלות ההתקנה.
 • אחרים ישתתפו ב-10% מעלות ההתקנה.
הערה: עלות ההתקנה המרבית שממנה מחשבים את חלקו של הדייר היא בסכומים קבועים כמצוין בתקנות.


פרפלגים: מוגבלים בתנועה 

מינהל סיוע בדיור מתקצב את החברה המאכלסת במטרה להתאים את דירת השיכון הציבורי לצורכי הנכה. השיפוץ נעשה בכפוף להמלצת עובד השיקום של משרד הבריאות.
התהליך כולו מתבצע בתיאום של משרד הבריאות והחברה המאכלסת.
לפרטים פנו לסניף החברה המאכלסת שבה אתם מטופלים.


ועדת חריגים לתיקון ליקויים בדירה בשיכון הציבורי 

במשרד הבינוי והשיכון פועלת ועדת חריגים הדנה בבקשות של דיירים לבצע תיקונים בדירה בפריטים שאינם כלולים ברשימה המפורטת לעיל.
דיירים שבדירתם ליקויים בפריטים שאינם נכללים ברשימה יגישו לחברה המאכלסת בקשה לתיקון או להחלפה של הפריטים הדרושים להם.
החברה אחראית להעברת הבקשה לוועדה ולמתן תשובה לדיירים על החלטת הוועדה.
ועדת החריגים דנה בתיקון ובהחלפה בעיקר של הפריטים האלה:
אסלה, כיורים, ארון מטבח, שיש, דלתות בשירותים, שמשות ותיקון תריסים.

הבהרה: הדייר חייב להשתתף ב-5% מעלות התיקונים.

ועדת החריגים תדון רק בדיירים העונים לקריטריונים האלה (בתנאי שהפריט שבגינו מבוקש התיקון טופל לפני יותר מ-13 שנים):

 • מתקיימים מקצבאות יום שמשפחתם מונה 9 נפשות או יותר ואוכלסו בדירה לפני 8 שנים ויותר.
 • מתקיימים מקצבאות קיום שמשפחתם מונה 6–8 נפשות ואוכלסו בדירה לפני 10 שנים ויותר.
 • משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי (חד-הוריות) המתקיימות מקצבאות קיום שאוכלסו בדירה לפני 10 שנים ויותר.
 • משפחות המתקיימות מקצבאות קיום שבהן אחד מבני המשפחה נכה מעל 75% נכות יציבה לפי אישור ביטוח לאומי, ואוכלסו בדירה לפני 8 שנים ויותר.
 • משפחות שבהן אחד מבני המשפחה סובל ממגבלות רפואיות קשות, ואוכלסו בדירה לפני 8 שנים ויותר.
 • קשישים המתקיימים מקצבאות קיום מעל גיל 75, ואוכלסו בדירה לפני 8 שנים ויותר.
 • נכים הרתוקים לכיסאות גלגלים, שאוכלסו בדירה לפני 8 שנים ויותר.


זכויות דיירים ממשיכים 

במקרה שדייר חוקי (חוזי) נפטר או עבר להתגורר במוסד סיעודי יכולים בתנאים מסוימים להמשיך ולהתגורר בדירה או לעבור לדירה אחרת בן זוג, ילד, נכד או הורה.
לצורך הסדרת הזכויות החוזיות על הדייר הממשיך להגיש בקשה שתידון בוועדה בחברה המאכלסת.


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

תעודת זכאות

המסמך המאשר את הזכאות לסיוע בדיור, את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.

משפחה שבראשה עומד הורה עצמאי (חד-הורית)
הורה יחיד, ובתנאי שאינו גר עם ידוע בציבור*, עם ילד/ים שנמצאים בחזקתו ומצבו/ה האישי: אלמן/נה, גרוש/ה, רווקה עם יל...
הרחבה