כתבי כמויות
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
תכנון


 מהו כתב כמויות? 

 
כתב כמויות הוא טבלה המציגה את כל כמויות החומרים הנחוצות לבניית מבנה, לעבודות תשתית או לעבודות פיתוח. כך למשל מחשבים כמויות של ברזל, בטון, בלוקים, שטחי פנים של קירות, אורך של ספי חלונות ומעקות. כתב הכמויות מתבצע על סמך תוכנית מאושרת. משרד הבינוי והשיכון מתנה כל פעולת תכנון בהכנת כתב כמויות.

למה משמש כתב כמויות?
 • פיקוח ובקרה על איכות הבנייה.
 • קביעת עלויות.

הכנת כתב כמויות 

משרד הבינוי והשיכון הכין ערכת חישוב הבאה לסייע בהכנת אומדן כתב כמויות למכרז.
 • חישוב הכמויות ייעשה על בסיס ערכה מלאה של תוכניות מאושרות שקבע המשרד.
 • חישוב הכמויות ייעשה בהתאם לאופני המדידות המפורטים במפרט הכללי הבין-משרדי לעבודות בניין ("הספר הכחול").
 • סדר הסעיפים בחישוב הכמויות יהיה זהה לסדר הסעיפים בכתב הכמויות. בעבור כל סעיף בכתב הכמויות יהיה חישוב מפורט לכמויות.

ערכת החישוב כוללת

 • תוכנית התקנה.
 • קובץ אקסל הכולל פקדים מיוחדים בחלקו התחתון של הגיליון.

הנחיות הפעלה

 • בצעו התקנה חד-פעמית של הערכה לפני ההפעלה: הריצו את הקובץ install.bat.
 • בגיליון האקסל הפעילו את האפשרות להריץ מקרו.
 • הורידו את הקובץ ושמרו עותק ממנו במחשב.
 • בגרסת אקסל 2003  יש להיכנס לתפריט הכלים (Tools) -->מקרו (Macro) --> אבטחה (Security) ולהגדיר רמת אבטחה (Security Level) בינונית (Medium) או נמוכה (Low).
 • בגרסת אקסל 2007 ומעלה יש להיכנס לתפריט הראשי  או לתפריט קובץ (file ) לבחור "אפשרויות" (options ); לבחור "מרכזי יחסי אמון"  (trust center ); לבחור "הגדרות יחסי אמון" (trust center settings ); לבחור "הגדרות מקרו" (macro ); לסמן "הפוך פקודות מקרו לזמינות" (enable all macros ) וכן לסמן "תן אמון במודל אובייקטים וי.בי.איי" (trust VBA object model). 

  הפקדים מוצגים בחלקו העליון של הגיליון תחת לשונית תוספים (add-ins ).

  ניתן לשמור את הגיליון בתצורה המקורית  עם הסיומת xls  או לשמור בגרסאות 2007 או 2010 עם  סיומת xlsm   (המאפשרת הרצת מקרו)  ולא xlsx   (החוסמת הרצת מקרו).

 • מומלץ:  שכפלו את המקור להכנת כתב כמויות לכל מכרז בנפרד.

  לקבלת עזרה בהורדת הערכה, נא לפנות בדוא"ל לאגף מערכות מידע:  Yehudae@moch.gov.il

   ערכה למתכנן ליצירת אומדן למכרזי משרד הבינוי
  המחירון לעבודות פיתוח, אוגוסט 2015
  המחירון לעבודות פיתוח, אוגוסט 2015, גרסת SKNלדף זה בשפה: To this page in لهذه الصفحة بلغة
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

ועדת היגוי תכנון
ועדת ההיגוי תורכב מן הנציגים האלה: המזמין ואנשיו (מאגפי המשרד השונים ומן המחוז הרלוונטי); הרשויות המקומיות הכלול...
הרחבה 
 
פרוגרמה
פרוגרמה של שכונה חדשה קובעת את היקפה מבחינת מספר יחידות דיור, הקרקעות המופנות לשטחי ציבור פתוחים, למוסדות ציבור ...
הרחבה