תוכניות
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
משרד הבינוי והשיכון

 חפש תוכניות 

485 תוכניות במאגר

 תוכניות 

מדרשת בן גורי

שם התוכניתמספר  סטטוס
הרחבה קהילתית 8/120/02/10 א'   לאחר מתן תוקף
מדרשת בן גוריון 6/120/02/20   לאחר מתן תוקף
שמירת זכויות בניה 20/מק/3020   לאחר מתן תוקף
איחוד וחלוקה בהסכמה 20/מק/3021   לאחר מתן תוקף
שינוי מקום מיתקן הנדסי 20/מק/3022   לאחר מתן תוקף

מודיעין

שם התוכניתמספר  סטטוס
מתחם קייזר דרום מד/3/3   לאחר מתן תוקף
בוכמן צפון מד/במ/6   לאחר מתן תוקף
TC מע"ר ספדי מד/23   בהתנגדויות
A שינוי לציפור מד/במ/2/1   לאחר מתן תוקף
ציפור מד/במ/1   לאחר מתן תוקף
בוכמן דרום מד/6/3/א   לאחר מתן תוקף
תיקון בוכמן - שבטי ישראל מד/6 /3ב   לאחר מתן תוקף
אתר השימשוני אמת המים מד/9/2   בהתנגדויות

מחולה

שם התוכניתמספר  סטטוס
ישוב כולל הרחבה 301/1   בהתנגדויות

מחנים

שם התוכניתמספר  סטטוס
ישוב ג/13122   בהפקדה

מיסר

שם התוכניתמספר  סטטוס
הרחבה צפונית מ/במ/192   לאחר מתן תוקף

מיתר

שם התוכניתמספר  סטטוס
כרמית שלב א 463/03/7   לאחר מתן תוקף

מנשית זבדה

שם התוכניתמספר  סטטוס
בדואים ג/6707   לאחר מתן תוקף

מעלה אדמים

שם התוכניתמספר  סטטוס
3 420/1/8   לאחר מתן תוקף
מרכז 07 420/1/7   לאחר מתן תוקף