מאגר המתכננים והמודדים
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי - דף הבית
תכנון


קריאה להרשמה למאגר המתכננים והמודדים

משרד הבינוי והשיכון מנהל מאגר ממוחשב של בעלי מקצועות לתכנון, לייעוץ, לתיאום, לניהול ולפיקוח על פרויקטים, למיפוי ומדידות, למורשי חפירות הצלה וכדומה בעבור אגפי המטה והמחוזות של המשרד. המאגר מסווג את הנרשמים לקבוצות לפי התמחות ולפי רמת התמחות אשר נקבעות בהתאם לקריטריונים של הכשרה פורמלית וניסיון מעשי.

רישום מתכנן למאגר

חיפוש במאגר המתכננים

שם מתכנן/מודד מס זיהוי/חברה
יישוב מאגר
התמחות